یکی از آثار حقوقی علامتی که به ثبت می رسد ایجاد حق مالکیت نسبت به برند یا علامت مزبور و استفاده انحصاری مالک علامت از آن است و مالک حق انتفال تمام یا قسمتی از حقوق ناشی از مالکیت علامت خود را نیز خواهد داشت و علیه متجاوزان به حقوق مالکیت برند، حق مراجعه به مراجع قضایی را دارد.( ماده 1-713 به بعد قانون مالکیت فکری و صنعتی)

مدت اعتبار برند و تمدید آن

طبق قسمت اخیر ماده 1-712 قانون مالکیت فکری و صنعتی مدت حق مالکیت برعلائم گواهی نامه آن، 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است که به طور نامحدود قابل تمدید خواهد بود.

طبق ماده 9-712 قانون مالکیت فکری و صنعتی ایران گواهی نامه صادره برای علامت و مارک ثبت شده که از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مدت 10 سال اعتبار دارد، با همان مشخصات عنوان شده در اظهارنامه که به ثبت رسیده است با انقضاء مدت اعتبارآن، قابل تمدید به مدت 10 سال دیگر وبه طور نامحدود به همان ترتیب قابل تمدید مجدد خواهد بود.

بنابراین تمدید اعتبار گواهی نامه ثبت مارک در صورتی امکان پذیر است که در علامت یا مارک تولید یا خدمات تغییری داده نشده باشد و متضمن توسعه لیست تعداد تولیدات و افزایش نوع خدمات ثبت شده، نباشد. در این صورت، بدون لزوم رسیدگی مجدد مفاد اظهارنامه تسلیم شده و یا اعتراضات واصله که در مواد 3-712و4-712 قانون، پیش بینی شده ، مدت اعتبار گواهی نامه ثبت علامت را، در صورتی که در مهلت قانونی اقدام به تمدید شده باشد، طبق دستور العمل شورای دولتی، تمدید و مراتب در پولتن رسمی مالکیت صنعتی آگهی خواهد شد و اگر متقاضی تمدید، در ظرف 6 ماه آخر مدت اعتبار گواهی نامه نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد ولی بتواند علت تاخیر در اقدام را توجیه و ثابت کند که تاخیری ارادی نبوده و هیچ گونه مسامحه و تقصیری نیز در این زمینه مرتکب نشده است ، می تواند تحت شرایط و تصمیمات متخذه شورای دولتی، نسبت به تمدید اعتبار گواهی نامه اقدام نماید( ماده 10-712 قانون مالکیت صنعتی و ماده 24-712 آئین نامه آن)

هرگونه تغییر در علامت و مارک ثبت شده و یا توسعه و گسترش لیست تولیدات، اعم از صنعتی و کشاورزی یا افزایش موضوعات خدماتی و افزودن طبقه یا طبقات کالا با درخواست جدید انجام پذیر است که نیاز به بررسی های لازم نیز دارد.( ماده 4-712 قانون مالکیت صنعتی)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.