به جز شرکت های سهامی همه شرکت ها می توانند تغییرات ورود و خروج شریک را داشته باشند البته شرکت های سهام نیز می توانند ورود شریک با افزایش سرمایه را داشته باشند اما نمی توانند خروج شریک را داشته باشند به دلیل اینکه در ورود و خروج شریک شریکی که خارج می شود، سرمایه پرداخت شده را از سرمایه شرکت دریافت می کند و شریک جدید نیز با پرداخت همان میزان سرمایه یا بیشتر و یا کمتر به شرکت ورود پیدا می کند، ورود و خروج شریک با نقل و انتقال سهام کاملاً متفاوت است و اگر می خواهید، شخصی جدید به شرکت اضافه کنید بدون اینکه با اداره مالیات در بیوفتید و یا اگر بخواهید شریکی را خارج کنید لازم است نحوه تنظیم صورت جلسات ورود و وخروج را بدانید، همه نکات مربوطه در این زمینه را در ادامه خواهید خواند.

موارد مربوط به ورود و خروج شریک در شرکت

شرکت های مورد نظر در قانون تجارت باید هر نوع تغییراتی که در شرکت دارند را در اداره ثبت شرکت ها اعلام نمایند و در مواردی که این تغییرات بر اساس قانون تجارت باشد اقدام به ثبت آن کنند و نسبت به آن صورت جلسه تغییرات صادر می شود، اما شرکت ها چه ورود و خروج هایی را باید به ثبت برسانند، منظور از ورود و خروج اعضاء ورود و خروج شرکاء و یا سهامداران شرکت است، هر کسی که اسمش به عنوئان دارنده سهام در شرکت می باشد و یا قرار است ورود کند باید صورت جلسه تغییرات ورود و خروج شریک را داشته باشد.

یعنی هر عضو جدیدی که به عنوان سهامدار وارد شرکت می شود و یا هر عضو از سهامداران شرکت که به هر دلیلی می خواهند از شرکت خارج شوند باید نسبت به ورود و یا خروج آنها در مجمع عمومی فوق العاده رسیدگی شود. مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که با حضور شرکاء شرکت برگذار می شود و در آن نسبت به ورود و یا خروج شریک تصمیم مقتضی گرفته می شود که با موافقت اکثریت شرکاء گرفته می شود، نکته لازم به ذکر در خصوص شرکاء غائب می باشد، مجمع عمومی نمی تواند نسبت به خروج عضو غائب تصمیم گیری نماید مگر اینکه حکم قطعی دادگاه نسبت به خروج شریک غائب داشته باشند.

نکته دیگری که در زمینه خروج شریک باید بدانید این است که خروج شریک نباید بر ساختار قانونی شرکت ممانعت داشته باشد، مثلاً ؛ شرکت با مسئولیت محدود که دو عضو شریک حداقل باید داشته باشد، نمی توانید وقتی تعداد اعضاء شرکت دو نفر است بدون وارد کردن شخص جایگزین خروج شرکت را داشته باشید.

نکته دیگر در خصوص خروج شریک در شرکت های سهامی می باشد،  سرمایه شرکت های سهامی با عنوان سهام بین اعضاء آن تقسیم می شود بنابراین سهام شرکت های سهامی هیچ گاه از بین نمی رود اما ممکن است، بنابریان در خروج شریک که ذاتاً شریک سرمایه پرداخت شده به شرکت را از خود شرکت دریافت می کند نمی تواند در شرکت های سهامی رخ دهد، بنابراین شرکت های سهامی می توانند فقط سرمایه را انتقال دهند که در مبحث نقل و انتقال سهام شرکت در خصوص آن پرداخته ایم، اما می توانند ورود و شریک با افزایش سرمایه را داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برای ورود و خروج شریک

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء جدید
 2. دو نسخه از صورت جلسات یا صورت جلسه مربوط به ورود و خروج شریک
 3. آگهی آخرین تغییرات شرکت یا روزنامه رسمی مربوط به آن
 4. آگهی ثبت شرکت یا روزنامه رسمی مربوط به آن
 5. دو نسخه از صورت جلسات تغییرات ورود و خروج شریک به همراه مهر و امضاء اعضاء شریک
 6. دو نسخه از برگه پذیرش نهایی

 

صورتجلسه ورود و خروج

 

 

مراحل ثبت تغییرات مربوط به ورود و خروج شریک

 1. تنظیم صورت جلسات: صورت جلسه ورود و خرج شریک باید در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود با اکثریت شرکاء دارنده سهام و تایید آنها این مجمع برای تغییرات مربوط به ورود و خروج شریک تشکیل می شود، در صورتی که ورود و خروج در شرکت با هم باشد، توجه داشته باشید مجمع عمومی فوق العاده دو بار باید تشکیل شود، درست است هر دو این موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد اما بر حسب تقدم و تأخر ورود اولویت دارد با خروج بنابراین نمی توانید هر دو تغییر را در دو دستور جلسه در یک صورت جلسه تنظیم کنید
 2. ثبت سامانه ای صورت جلسات: صورت جلسه ثبت سامانه ای باید به نشانی IRsherkat.ir انجام شود، در این سامانه بعد از ورود بر روی تغییرات کلیک کنید، در گام اول اطلاعات شرکت را وارد کنید و وارد گام بعدی شوید در گام بعدی اطلاعات مربوط به صورت جلسه و نوع صورت جلسه و ساعت و ... را وارد نمایید، بعد از این به گام بعدی بروید و در آن موضوع صورت جلسه را وارد نمایید توجه نمایید برای ثبت هر صورت جلسه باید وارد سامانه شوید و اطلاعات درخواست شده را وارد نمایید، در نهایت رسید پذیرش نهایی را دریافت می کنید که دو نسخه پیرینت آن دریافت می شود.
 3. پست مدارک: بعد از اتمام مرحله اینترنتی مدارک و صورت جلسات باید به اداره ثبت شرکت ها پست شود، بعد از ارسال مدارک کارشناس آن را بررسی می کند تا اگر ایراد و اشکالی در خصوص آن وجود دارد نسبت به رد صورت جلسه اقدام نماید و در غیر این صورت پیشنویس ثبت تغییرات را صادر می کند.
 4. دریافت آگهی: با دریافت پیشنویس آگهی در سامانه که در زمان ثبت کد پیگیری 19 رقمی آن را باید در جایی یادداشت نمایید تا دوباره بتوانید با استفاده از آن به پرونده الکترنیکی  تغییرات خود مراجعه نمایید، بنابراین با دریافت پیشنویس آگهی باید با نسخه از پیشنویس به اداره ثبت علائم تجاری جهت دریافت اوراق ثبتی تغییرات اقدام نمایید.
 5. پرداخت روزنامه: با دریافت آگهی تغییرات شماره مکانیزه ای بر روی هر آگهی درج شده که برای پرداخت روزنامه مختص به هر آگهی می باشد.

نکات ثبت صورت جلسه تغییرات ورود و خروج شریک

 1. ورود و خروج شریک با اکثریت اعضاء می تواند انجام بگیرد به شرط اینکه خروج مربوط به شریک غائب نباشد.
 2. ورود و خروج را نمی توان بر اساس اینکه هر دو در صلاحیت یک مجمع هستند در یک صورت جلسه با دو دستور جلسه درخواست نمود.
 3. اگر عضوی که می خواهد از شرکت خارج شود و یا عضوی که وارد می شود، می خواهد دارنده سمتی نیز باشد این امر در مجمع هیئت مدیره باید بررسی شود.
 4. توجه داشته باشید در خروج شریک از شرکت به جهت اینکه سرمایه شریک پرداخت می شود خروج با کاهش سرمایه همراه خواهد بود، توجه داشته باشید خروج شریک با کاهش سرمایه منجر به مقدار کاهش سرمایه از حداقل قانونی نشود ، مثلا در قانون تجارت حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود 100 هزار تومان اعلام شده بنابراین اگر شریکی 40 هزار تومن از این سرمایه را تعهد کرده و پرداخت نموده باشد، با خروج این شریک سرمایه حداقلی شرکت کاهش میابد بنابراین شرکت باید ابتدا افزایش سرمایه را به میزان حداقل قانونی پس از خروج شریک و یا بیشتر دهد و سپس نسبت به خروج شریک اقدام شود.
 5. شریک جدید نباید از محرومیت ها یا ممنوعیت های قانونی برای ورود برخوردار باشد.
 6. در ورود و خروج شریک به اولویت های قانونی از لحاظ سرمایه و تعداد حداقل اعضاء توجه داشته باشید.

ورود و خروج شریک

 

نمونه صورت جلسه ورود و خروج شریک

بسمه تعالی
جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت ..................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت........ و شماره ملی ............. در تاریخ ........... ساعت ......... در مركز اصلي شركت باحضور كليه شرکاء تشكيل گرديد و بعداز بحث وتبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقا/ خانم .................... به شماره ملی ............ دارنده مبلغ ................. ریال سهم الشرکه
2- آقا/ خانم .................... به شماره ملی ............ دارنده مبلغ ................. ریال سهم الشرکه
1- خانم/ آقا .............. فرزند .......  متولد ................  به شماره ملی ............  به نشانی استان ...........- شهرستان ......... - بخش ......... - شهر .........-محله .......... -خيابان .......... -خيابان .......... -پلاك ...... -كوچه .......-طبقه ...... -  کدپستی : ............... باپرداخت .............. ریال به صندوق شركت در رديف شركاء قرارگرفت.
2- خانم/ آقا .............. فرزند .......  متولد ................  به شماره ملی ............  به نشانی استان ...........- شهرستان ......... - بخش ......... - شهر .........-محله .......... -خيابان .......... -خيابان .......... -پلاك ...... -كوچه .......-طبقه ...... -  کدپستی : ............... باپرداخت .............. ریال به صندوق شركت در رديف شركاء قرارگرفت.
در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ .................... ريال به مبلغ ................... ريال افزايش يافت مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد . 
فهرست و ميزان سهم الشركه هريك از شركاء بعد از افزايش سرمايه بشرح ذيل مي باشد:
1- آقا/ خانم .................... به شماره ملی ............ دارنده مبلغ ................. ریال سهم الشرکه
2- آقا/ خانم .................... به شماره ملی ............ دارنده مبلغ ................. ریال سهم الشرکه
1- الهام سلیم آقا/ خانم .................. به شماره ملی ............ دارنده مبلغ ................. ریال سهم الشرکه 
2- آقا/ خانم ................... به شماره ملی ............ دارنده مبلغ ................. ریال سهم الشرکه 
لذا چون دستور كار ديگري در كار جلسه نبود جلسه درهمان روز  خاتمه يافت و امضاء كنندگان ذيل جلسه به اقا/ خانم .......... باحق توكيل به غير وكالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شركت ها اقدام نمايند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.