صدور گواهی مالیات بر ارزش افزوده طبق مصلحت مرکز ذیربط نهایتا تا 6ماه به طول می انجامد که پس از اتمام دوره ی اعتبار گواهی،باید آن را در سازمان مالیاتی تمدید کنند.اشخاص خریدار باید ابتدا گواهی ثبت نام را از فرد مقابل گرفته و تاریخ اعتبار آن را چک کنند سپس مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.اجاره کنندگان باید پس از ثبت شرکت و گرفتن کد اقتصادی،گواهی ارزش افزوده را نیز اخذ کنند.

مراحل دریافت ارزش افزوده

 1. اولین ثبت نام ارزش افزوده شرکت.
 2. ارائه ی اسناد مربوط به ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت.
 3. بعداز دریافت رمز عبور،دومین مرحله ثبت نام را انجام دهید.
 4. ارائه مدارک فوق الذکر به اداره دارایی.
 5. اظهارنامه بین سه ماهه اول تاسیس شرکت تا زمان صدور ارزش افزوده و گواهی و اسنادثبت نام.
 6. نسخه ثبت نام اول و دوم وشناسه کاربری و رمزعبور دریافتی.
 7. نامه.
 8. رونوشت همه ی قراردادهاو تعهدنامه ها جهت آخرین ثبت نام.
 9. نسخه صادرشده ی گواهی ارزش افزوده.

مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده

 1. کد اقتصادی.
 2. نسخه تبلیغ تاسیس شرکت.
 3. رونوشت مدارک شناسایی کلیه شرکا (شناسنامه و کارت ملی)
 4. تغییرات اخیر شرکت.
 5. وکالت نامه.
 6. نشانی محل سکونت فرد پیمانکار.
 7. تلفن تماس هم ثابت وهم همراه پیمانکار.
 8. کدپستی محل سکونت پیمانکار.
 9. مجوز فعالیت(گواهی صلاحیت یا اسم شرکت در اولویت بندی سایت اینترنتی)
 10. درصورت وجود دفترفعالیت،کدپستی محل کارنیز موردنیازاست.

مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده

 1. نام بانک شرکت.
 2. نام شعبه بانک.
 3. کدشعبه.
 4. شماره حساب.
 5. تلفن تماس رئیس هیئت مدیره.
 6. نشانی و کد پستی محل سکونت رئیس هیئت مدیره.
 7. کد اقتصادی.
 8. ذکر تغییرات اخیر.
 9. ارائه مدارک اعضای جدید.

گواهی مالیات بر ارزش افزوده صادرشده بین ۶ماه تا ۱سال دارای اعتبارمی باشد که پس از آن باید به مرکز مالیات مربوطه جهت تمدید آن اقدام کرد.کلیه متقاضیان باید پیش از پرداخت، صورت حساب و گواهی ثبت نام ومدت اعتبار آن را چک کنند سپس هزینه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل

به استناد بخشنامه‌های شماره 2815 مورخ 1388/2/5، 4936 مورخ 1388/2/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و صادرشدن گواهی ثبت نام متقاضیان در مراکز مالیات بر ارزش افزوده از طریق اینترنت میسرشده است.بدین منظور باید به سایت www.evat.ir مراجعه و ثبت نام کرد.لازم به ذکر است که از سال 1394روش الکترونیکی جهت این امر بطور کامل جایگزین دیگر روش ها شده است.دراین زمینه رعایت مواردی ضروری می باشد که در زیر به آنها اشاره می کنیم;

شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام

 1. نخست متقاضی باید به سایت اینترنتی www.tax.gov.ir مراجعه وثبت نام را انجام دهد سپس جهت کامل کردن ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده به سایت اینترنتی www.evat.ir مراجعه کند.
 2. متقاضی باید در سایت مالیات بر ارزش افزوده برای گواهی ثبت نام در نظام مالیات تقاضانامه ای را ثبت کنند.
 3. متقاضی باید جهت کامل کردن مدارک و اصلاح مدارک خود طبق مقررات به شماره 260/4697/د مورخ1/11/1392 مراجعه کنند.
 4. تمام مدارک و اظهارنامه های سابقه کاری فردمتقاضی که تاکنون بررسی نشده باید دراختیارسامانه ثبت نام قرارگیرد.
 5. طبق اولویت بندی ومقررات مالیات بر ارزش افزوده قراردادی پرداخت شود.

چگونگی صدور گواهی نامه ثبت نام در مراکز خدمات متقاضیان

1. کاربران خدمات متقاضیان باید به فهرست متقاضیان گواهینامه ثبت نام در بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سایت www.evat.ir/admin مراجعه کنند و گزینه "گواهی ثبت نام" واقع در زیر "صدور گواهینامه ثبت نام" کلیک کنند.

2. متقاضیان خدمات جهت پیگیری و بررسی بندهای 1،3، 4، 5 به بخش شروط صادرشدن گواهینامه ثبت نام مراجعه کنند.

3. بازرسان خدمات متقاضیان باید جهت مشخص کردن تاریخ اعتبار گواهینامه ثبت نام در سایت مالیات بر ارزش افزوده در بخش "گواهینامه ثبت نام"اقدام کنند.و اگهی آن را برای رئیس امور دارایی مربوطه صادر کنید.

نکته: گواهینامه ثبت نام برای آن دسته از متقاضیان که بدهی مالیات خود را واریز کرده اند به مدت یک سال دارای اعتبار می باشند و برای متقاضیانی که برای پرداخت آن برنامه ریزی وارد کرده اند ۶ماه دارای اعتبار می باشد

4. رئیس امور مالیات باید به قسمت مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده واقع در گزینه "گواهینامه ثبت نام" زیر گزینه ی "تعیین وضعیت گواهینامه ثبت نام" مراجعه کنند و زمانیکه لیست اسامی متقاضیان گواهی ثبت نام تاییدشده توسط بازرسان خدمات را در پنجره رویت کرد،تغییرات اعمال شده را بررسی کند و چنانچه لازم بود تاریخ اعتبار،تاییدیه ویا رد کردن آن را نیز مدیریت کند.

نکته:دراصل مدیران اداره مالیات مربوطه یا معاون مالیات بر ارزش افزوده عهده دار مسئولیت پیگیری وضعیت گواهی ثبت نام اعم از تایید،ویرایش و یا رد کردن درخواست ثبت گواهی می باشد که در سازمان کل امور مالیات و دارایی کشور انجام می شود.

5. چنانچه تاریخ اعتبار گواهینامه ثبت نام از سوی رئیس اداره مالیات و دارایی تایید شد،گواهی از سازمان مربوطه صادرخواهدشد و کارشناس خدمات متقاضیان باید گواهی ثبت شده رادرقالب فرم های تنطم شده به امضای کلیه رؤسای اداره مالیات برسانند.

6. پس از صدور گواهینامه متقاضی،توسط اداره پست به دست متقاضی در آدرس قیدشده در مدارک خواهد رسید.چنانچه گواهی صادر شده برگشت خورد،فرد متقاضی باید به اداره پست مراجعه کرده و توضیحات خود را کتبا تحویل اداره دهد،پس از صحت بررسی و پیگیری توضیحات داده شده،گواهی برگشتی مجددا ارسال خواهدشد و درصورتیکه صحت توضیحات تایید نشد براساس قوانین پست عمل خواهد شد.

7. درصورتیکه اسم مرکز اقتصادی حوزه فعالیت فرد متقاضی یا اجاره کننده از زمان اعتبار خارج شده باشد فورا به اداره مالیات بر ارزش افزوده اطلاع داده و در سیستم درج می شود.و مقدمات باطل شدن گواهی در سیستم فراهم می شود.و زمانی که بررسی های لازم در سازمان کل مالیاتی پیرامون وضعیت ثبت نام انجام شد و اسناد تاییدیه گواهی فرد به باطل بودن گواهی تغییر پیداکرد،در سیستم بصورت خودکار گواهینامه ثبت نام باطل می شود.

8. متقاضیان جهت بررسی و پیگیری وضعیت درخواست گواهی ثبت نام خود باید به سایت اینترنتی ادارا کل مالیات کشور بخش"ثبت نام"مراجعه کرده و گزینه "تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام " را کلیک کنند.

9. مدیران،متقاضیان و افراد مشغول در رشته اقتصاد باید جهت پیگیری و وضعیت صدور و معتبربودن گواهی های ثبتی متقاضیان به سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده و کلیک گزینه ی "بررسی اعتبار گواهی نامه ثبت نام متقاضیان مالیات بر ارزش افزوده" مراجعه کنند و پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

نکته : بازرسان امور مالیاتی مربوطه درقبال پیگیری و بررسی همه موارد فوق الذکر مسئول هستند و مدیران کل سازمان مالیات فقط مسئولیت نظارت بر فعالیت ها را برعهده دارند.

میتوان مراتب به ثبت رساندن گواهی مالیات بر ارزش افزوده را به طورکلی مشمول 3بخش دانست :

گام اول: ثبت نام اولیه گواهی مالیات بر ارزش افزوده.

گام دوم: دریافت اطلاعات کاربری.

گام سوم: ثبت نام نهایی.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و موردی می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.