ثبت علائم تجاری جمعی وخصوصیات آن

برای ثبت علائم جمعی نیز تسلیم اظهار نامه به شرحی که در مورد ثبت علائم و مارک های فردی و علائم جمعی گذشت، ضروری است .درمواد 105 تا136 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، نحوه تسلیم اظهارنامه،رسیدگی ماهوی و تشریفاتی اظهارنامه ،رسیدگی به اعتراضات و پذیرش یا رد اظهارنامه و سرانجام ثبت علائم و صدور گواهی نامه ثبت علامت تجاری و برند و مدت اعتبار گواهی نامه و تمدید اعتبار گواهی نامه ثبت برند ، پیش بینی شده است که در مورد ثبت علامت جمعی نیز قابل اعمال است ولی طبق ماده 137 آئین نامه اجرایی ضمن انجام تغییرات لازم ومناسب باعلائم جمعی رعایت موارد زیر ضروری است:

یک – اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق مادۀ 42 قانون مذکور، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد.

دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها وخدمات تولیدی در یک منطقۀ جغرافیایی معین یا مورد تأیید که تحت آن خصوصیات، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.

سه –آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش، بر اساس ضوابط و شرایط علامت فردی و غیر جمعی که شرح آن گذشت و در ماده 120 آئین نامه پیش بینی و درج گردیده و همچنین با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت انجام خواهد شد.

چهار – هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد که باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ گونه اثری نخواهد داشت.

پنج – علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط وضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.

شش – متقاضی ثبت علامت جمعی مکلف است گواهی لازم در زمینۀ مشخصات اظهارنامۀ ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، در یک منطقه جغرافیایی معین یامورد تأیید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد مادۀ 30 و مادۀ 42 ق.ث.ا.ط.ع و تبصرۀ مادۀ 137 آئین نامه اجرائی آن، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید؛

زیرا مارک یا علامت جمعی بر خلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقۀ جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدمات تولیدی یا اوصاف مشترک است.

لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آنها اقدام خواهد کرد.

بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تأیید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است، برای ثبت علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر مادۀ 1-715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.

بررسی اظهارنامه ثبت برند جمعی

اظهارنامۀ جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامۀ فردی وشخصی مقرر است، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است، علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامۀ ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.