ثبت موسسه

موسسه یکی از چند قالبی است که در قانون تجارت ایران می توان آن را ثبت کنید موسسه از نظر ساختاری کمی با شرکت های دیگر متفاوت است هم از نظر قانون ثبت و هم از نظر توجه قانون تجارت به آن و از همه مهم تر اساسنامه شرکت .

موسسه به دو قسمت تقسیم می شود : موسسه ی تجاری و موسسه ی غیر تجاری

موسسه غیر تجاری

زمانی که برای  افراد برای انجام فعالیتی دور یک دیگر جمع می شوند و یک تشکیلات را گرداوری و مقصد اصلی انها انجام کار های غیر تجاری است بدون آنکه به امور مالی توجه کنند را موسسه  ی غیر تجاری می گویند. انواع موسسه ی غیر تجاری عبارتند از : موسسه علمی ، ادبی و یا امور خیریه .

موسسه  تجاری

زمانی که می خواهید یک شرکت ثبت کنید در قالب موسسه اما هدف از تشکیل آن انجام معامله های تجاری است را موسسه تجاری میگویند که اساسنامه ی آن به طورکلی با شرکت غیر تجاری متفاوت است.

مجوز برای موسسه

اگر می خواهید موسسه ی خود را ثبت کنید باید ابتدا موضوع فعالیت خود را ممشخص و بعد از آن برای اخذ مجوز اقدام کنید برخی از موسسه ها نیازی به اخذ جواز ندارند اما برخی مانند موسسه حقوقی ، موسسه آموزشی و... باید مجوز لازم را اخذ نمایید.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسه

اگر تصمیم به ثبت موسسه گرفته‌اید، خوب است اطلاعات و مدارک زیر را تهیه کنید:اطلاعات متقاضی ثبت (مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و…)

 1. تعیین نام موسسه غیرتجاری (همانند تعیین نام شرکت‌های تجاری)
 2. موضوع فعالیت موسسه نشانی مرکز اصلی موسسه
 3. تعیین سرمایه موسسه
 4. اسامی و سمت اشخاصروزنامه رسمی و کثیرالانشار
 5. دو نسخه تکمیل شده از تقاضانامه ثبت موسسه با امضاء شرکا
 6. دو نسخه تکمیل شده از اساسنامه موسسه با امضاء شرکا
 7. دو نسخه صورت‌جلسه مجمع موسسین
 8. مجوز ایجاد موسسه (در صورت لزوم ) )
 9. رونوشت برابر با اصل شدۀ شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره و شرکا

سلسله مراتب ثبت موسسه غیر تجاری

کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .

تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا. چند نام انتخاب و مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .

ثبت موسسه : پس از تعیین نام قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود

نحوه ثبت موسسات

کارشناس ثبت موسسه باید مدارک و اسناد لازم برای ثبت را بررسی کند و سپس گواهی لازم را با انتخاب یکی از نامهای پیشنهادی متقاضی صادرکند. بعد از طی کردن مرحله تعیین نام، متقاضی باید به قسمت ارجاع ثبت شرکتها مراجعه کند. کارشناس این قسمت نیز پس از بررسی اولیه، با توجه به موضوع فعالیت موسسه، در صورت نیاز، مجوز احداث موسسه را از متقاضی درخواست می کند.

پس از ارائه مجوز، متقاضی باید هزینه حق الثبت را پرداخت کند و رسید را به شرکت ارائه دهد. در پایان ممیز مربوطه نیز دستور ثبت را صادر می کند. در این مرحله متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه نماید. در قسمت ثبت شرکتها، پیش نویس آگهی تاسیس تنظیم می شود. پس از اینکه رئیس اداره ثبت شرکتها پیش نویس را امضا کرد، آگهی مربوط ماشین نویسی می شود. متقاضی هم هویت و مشخصات موسس را احراز و یک نسخه از مدارک را دریافت می‎‎ کند.

گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه آنجا ثبت رسیده همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد.  صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.

موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.  صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

انحلال و تصفیه مؤسسات غیر تجاری

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یک نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال موجب حكم دادگاه باشد امر تصفیه عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

ثبت موسسه غیر تجاری چگونه است؟

موسسه غیرتجاری تعداد اعضای آن 2 نفر است  و اعضای هیئت مدیره موسس آن هستند . سن آنها باید بالای 18 سال باشد  و یا حداقل تنها یک نفر از آنها می تواند زیر8 سال سن داشته باشد و آن فرد خارج از سهام داران باشد.

موسسه غیر تجاری به لحاظ ساختاری شباهت بسیار زیادی به شرکت با مسئولیت محدود دارد و همانند شرکت با مسئولیت محدود الزامی به حضور بازرس وجود ندارد اما اعضاء در صورت نیاز یا تمایل می توانند اقدام به انتخاب بازرس یا بازرسین نمایند.

ثبت موسسات در تهران در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در شهرستانها در صورتی احیانا هنوز اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری وجود نداشته باشد، در اداره ثبت مرکز اصلی آن شهرستان انجام خواهد پذیرفت.

ثبت موسسه غیر تجاری ای که در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد منحصراً در تهران و در اداره ثبت شرکتها انجام خواهد پذیرفت.

 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.