از اختیارات هیئت مدیره شرکت سهامی خاص انتخاب،عزل و تغییر مدیرعامل می باشد.اعضای هیئت مدیره شرکت در اداره شرکت دارای اعتبار مطلق می باشند.در محدوده اختیاراتی که به وسیله هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت واگذار شده است،مدیرعامل نماینده شرکت می باشد و از جانب آن ها حق امضا هم دارد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص می توانید با شماره تلفن های 32711327-026 و 26655156-021 تماس بگیرید.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

مدارک تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص

 1. کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
 2. کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره

صورتجلسه تغییر مدیر عامل

چنانچه سهامداران یا اعضای هیئت مدیره پس از ثبت شرکت و انتخاب اعضا هیئت مدیره، بنا به دلایلی تشخیص دادند که لازم است مدیر عامل تغییر کند، میتوانند از طریق صورتجلسه ای با عنوان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، مدیرعامل را تغییر دهند.

هر شرکت سهامی به وسیله ی تعدادی از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که هیات مدیره گفته می شود. هیات مدیره عبارت است از گردهمایی تعدادی از صاحبان سهام که به وسیله ی مجمع عمومی موسس یا عادی به منظور مدت مشخصی جهت اداره امور شرکت انتخاب می شود و برای مدتی که مشخص شده است وظیفه خود را ایفا می کنند.با توجه و مطابق قانون برای شرکت های سهامی خاص، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد اما با این حال از آنجائی که هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص هم مانند یک شرکت سهامی عام بایستی یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب نماید پس با توجه به قانون هیات مدیره شرکت های سهامی خاص هم باید حداقل از ۲ نفر عضو تشکیل شده باشد.به وسیله مجمع عمومی عادی مدیران انتخاب می شوند . مجمع عمومی موسس اولین مدیران شرکت را انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تاسیس شده شمرده می شود که مدیران و بازرسان انتخاب شده باشند و قبولی خود را اعلام داشته باشند.

نمونه صورتجلسه تغییر مدیرعامل

نام شرکت:.............................

شماره ثبت شرکت:................. سرمایه ثبت شده:.....................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1. خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه
 2. خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه
 3. خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه
 4. خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در رابطه با دستور جلسه انتخاب مدیران ، تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ شد.

ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای............... خانم/آقای................. خانم/آقای............... برای مدت دو سال انتخاب شده و قبولی خود را با امضاء ذیل صورتجلسه اعلام می دارند. مجمع در راستای اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب کرد که یکسان بودن رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بلا مانع است.

ج: به خانم/آقای...................یکی از سهامداران یا یکی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت صورتجلسه مراجعه کرده و حق الثبت را واریز کرده و ذیل دفاتر ثبت را امضا کند..

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:

1- .................................... 2- ................................ 3- ................................... 4- ................................

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل

تذکرات

 1. لازم است تمامی صورتجلسات روی سربرگ شخص حقوقی مربوطه تنظیم شوند که به امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی برسد
 2. چنانچه قصد داشته باشند رئیس هیئت مدیره همزمان مدیرعامل نیز باشد باید مطابق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح شود و دو سوم حضار در جلسه آن را تصویب کرده باشند.
 3. صورتجلسه باید حداکثر در عرض 3 روز به اداره پست تحویل داده شود و سپس بارکدپستی وارد سیستم شود.
 4. چنانچه اکثر اعضای هیئت مدیره در جلسه تشکیل شده، حاضر شده باشند، لازم است طبق مقررات و لایحه اصلاحی قانون تجارت، دعوت بعمل آید و نمونه دعوت از هیئت مدیره ارائه شده یا تعهد هیئت مدیره دال بر رعایت تشریفات دعوت ذیل صورتجلسه درج شود.
 5. تمامی مراحل پذیرش صورتجلسات ازطریق سایت اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.
 6. می توان به بخش راهنمای سایت فوق الذکر یا پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها مراجعه کرد تا به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و جدیدترین راهنمایی ها درباره نحوه پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی دسترسی پیدا کرد.

 

تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص

برای اینکه شرکت این توانایی را داشته باشد تا خود را با تحولات داخلی و خارجی هماهنگ کند به تغییراتی نیازمند است.تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص هم یکی از این تغییرات می باشد.برای تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص نخست باید صورتجلسه ای پس از تصویب اعضای هیات مدیره تنظیم شود،سپس همراه با روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به همراه رونوشت کارت ملی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

صورتجلسه تغییر مدیرعامل

 

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره سهامی خاص

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره

در شرکتهای سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... و شناسه ملی ...................... مورخ ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت
آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم......................................... و ........................................ به سمت نظار
آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.
تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص
بسمه تعالی
نام شرکت:.............................
شماره ثبت شرکت:.................                         سرمایه ثبت شده:.....................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1-خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه
2-خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه
3-خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه
4-خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم/آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب-2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای.................به سمت بازرس اصلی خانم/آقای..........به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب-3-روزنامه کثیرالانتشار ....................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب-4-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..............مورد تصویب قرار گرفت.
ح:به خانم/آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:
1-....................................2-................................3-...................................4-................................
امضاء بازرسین:                                                   بازرس اصلی                      بازرس علی البدل

در انتها خاطرنشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال ومسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی پایش تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوید.جهت برقراری ارتباط می توانید با شماره تلفن  26655156-021 و 32711327-026 تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

نظرات کاربران

golpayegani

سلام ، سایت پایش بابت یک راهنمایی ساده هم هزینه ۲۴۰ هزارتومانی درخواست میکند.

پاسخ
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.