مراحل ثبت شرکت در فرانسه

در حقوق فرانسه قبل از این که شرکت در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها به ثبت برسد و شخصیت حقوقی پیدا کند، لازم است مراحل طی شود و تشریفات مربوط رعایت گردد.

این شکل گرایی در حقوق تجارت امر استثنایی محسوب می شود و در درجه­ ی نخست با این هدف صورت می گیرد که مؤسسین شرکت از حقوق و تعهدات خود مطلع شوند و به همین دلیل است که «شرکت نامه» باید کتبی باشد. از طرف دیگر، اشخاص ثالث باید از وجود شرکت مطلع شوند به همین خاطر تشریفات مربوط به آگهی پیش بینی شده است.

در حقوق فرانسه تشریفات زیادی برای تشکیل شرکت وجود دارد. اما، بعد از تأسیس «مرکز تشریفات شرکت ها» «گیشه واحد برای تحویل مدارک» این روند ساده تر شده است. از زمان دستور مورخ 22 ژوئیه 1998 به مدیر دفتر دادگاه تجارت تنها 24 ساعت مهلت برای بررسی مدارک و ثبت شرکت مهلت داده شده است.

وانگهی، از زمان تصویب قانون ابتکار عمل اقتصادی مصوب اول اوت 2003 تمام مدارک مربوط به ایجاد اشخاص حقوقی، تغییر مکان و توقف فعالیت آن ها را می توان به صورت الکترونیکی ارسال کرد و مطابق رأیی که 23 آوریل 2007 صادر شده است، شخص حقوقی را از طریق اینترنت هم می توان ایجاد کرد.

مراحل ثبت شرکت در فرانسه

در اینجا به اختصار به ترتیب تاریخ مراحل تشکیل شرکت که در خصوص تمام شرکت های تجاری یکسان است، ذکر می شود:

1- قبل از تهیه اساسنامه که مربوط به مذاکرات مقدماتی مربوط به امضای قرارداد شرکت و اساسنامه است. در این مرحله ممکن است تعهد به تشکیل شرکت و اساسنامه داده شود؛

2- تنظیم و تهیه اساسنامه. قرارداد شرکت الزاماً باید کتبی باشد، در غیر این صورت شرکت شخصیت حقوقی پیدا نمی کند و با نوعی شرکت عملی روبرو خواهیم بود این که اساسنامه­ی شرکت باید در بردارنده­ی چه موارد و نکاتی باشد در ماده­ی 2- 210 تا 7- 210 قانون تجارت ذکر شده است. ثبت اساسنامه در دفتر اسناد رسمی اصولاً اختیاری است، غیر از موارد خاص.

3- امضای اساسنامه: تعهد شرکاء مبنی بر ایجاد شرکت با امضای اساسنامه محقق می شود. شرکت به عنوان قرارداد شرکت از روز امضای اساسنامه تشکیل شده محسوب می شود و تا زمان ثبت شرکت رابطه شرکاء تابع قرار داد شرکت و قواعد عمومی قراردادها است. اما شرکت تا زمان ثبت در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها شخصیت حقوقی پیدا نمی کند و تا آن زمان شخص حقوقی در حال تشکیل محسوب می شود. تعهدات مربوط به قبل از تحقق شخصیت حقوقی شرکت را بعداً شخص حقوقی می تواند قبول یا رد کند، در صورت اخیر خود مؤسسین در مقابل اشخاص ثالث مسئول هستند.

4- بعد از امضای اساسنامه باید تشریفات زیر طی شود: 1- ثبت قرارداد شرکت که جنبه­ی مالی دارد و باید ظرف مدت یک ماه انجام شود؛ 2- درج مراتب تشکیل شرکت در روزنامه­ی رسمی در محل مرکز اصلی شرکت. این آگهی باید حاوی نکات اساسی اساسنامه باشد که با حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است(نام شرکت، نوع شرکت، میزان سرمایه، مرکز اصلی، موضوع، اسامی مدیران و بازرسان شرکت).

5- ارایه­ی پرونده­ی شرکت و مدارک لازم به دفتر دادگاه تجارت. بعد از طی مراحل یاد شده مؤسسین و اولین مدیران شرکت باید به مرکز تشریفات حقوقی شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت برای ثبت شرکت مراجعه کنند و همانطور که گفته شد تقاضا را به شکل الکترونیکی هم می توان ارایه داد. مرکز تشریفات حقوقی صالح به اخذ مدارک است که در شهر مرکز اصلی شرکت واقع شده باشد. صلاحیت این مرکز تنها بررسی شکلی مدارک است. در صورت ناقص بودن مدارک متقاضی 15 روز فرصت دارد تا مدارک را تکمیل کند. چنانچه مدارک کامل باشد، مرکز مذکور همان روز مدارک و پرونده را به مرجع ثبت شرکت می فرستد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در فرانسه

تقاضای الکترونیکی ثبت شرکت در یک برگ صورت می گیرد و حاوی نام شرکای شرکت و مدیران و بازرسان، مرکز اصلی و موضوع شرکت است. به ضمیمه­ ی تقاضانامه لازم است مدارک زیر پیوست شود تا بعداً به دفتر دادگاه تجارت تحویل داده شود:

1- دو نسخه برابر با اصل شده از اساسنامه چنانچه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و دو نسخه اصل از آن چنانچه عادی باشد؛

2- دو نسخه از صورت جلسات مربوط به تعیین و ذکر نام اعضای ارکان مدیریت، اداره، راهبری، نظارت و کنترل شرکت، چنانچه این افراد در اساسنامه معین نشده باشند. و چنانچه آورده­ی شرکت غیر نقدی باشد (در خصوص شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی) دو نسخه از گزارش ارزیابی آن. چنانچه شرکت سهامی باشد دو نسخه از گواهی تأدیه سرمایه­ی شرکت به همراه فهرست پذیره نویسان (چنانچه شرکت سهامی عام باشد) و دو نسخه از صورت جلسه­ی مجمع عمومی مؤسسین شرکت.

مدارک فوق به پرونده­ ی شرکت در حال تشکیل در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها ضمیمه می شود. این مدارک می توان برای اطلاع رسانی به اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد. در عمل مدارک فوق و تقاضای ثبت شرکت در همان روز توسط مرکز تشریفات حقوقی به دفتر دادگاه تجارت فرستاده می شود. مرکز تشریفات حقوقی نسخه ای از برگ تقاضانامه­ی ثبت شرکت را به مراجع دولتی و عمومی ذیربط مانند اداره­ی مالیات، صندوق بازنشستگی و ... می فرستند.

مدیر دفتر دادگاه تجارت بعد از ارسال مدارک توسط مرکز تشریفات حقوقی آن را از جهت انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می دهد و در صورت کامل بودن مدارک ظرف مدت حداکثر یک روز کاری بعد از دریافت مدارک نسبت به بررسی و ثبت آن اقدام کند. چنانچه پرونده پیچیده باشد این مهلت به 5 روز کاری افزایش می یابد. چنانچه مدارک ناقص باشد یا منطق با مقررات نباشد، تقاضای ثبت شرکت را رد می کند که البته به تصمیم مدیر دفتر می توان اعتراض کرد.

از زمان تصویب قانون ابتکار عمل اقتصادی در سال 2003، مدیر دفتر دادگاه تجارت در صورت کامل بودن پرونده باید به صورت مجانی «رسید ایجاد شرکت» را به متقاضی بدهد. با این رسید که در بردارنده­ی عبارت «در انتظار ثبت» است، متقاضی می تواند به مراجع مختلف مراجعه کند و مقدمات تشکیل شرکت را انجام دهد؛

برای مثال، تقاضای اختصاص یک خط تلفن بدهد. قبلاً نیز گفتیم که شماره­ای تحت عنوان شماره­ی سیرن(Siren) به هر شرکتی اختصاص می یابد. پس از پایان تشریفات و مراحل ثبت شرکت و اختصاص شماره­ی شناسایی به شرکت، مدیر دفتر دادگاه تجارت باید به متقاضی «خلاصه­ آگهی ثبت شرکت» بدهد. بعد از اتمام مراحل فوق شرکت شخصیت حقوقی پیدا می کند.

مدیر دفتر دادگاه تجارت بعد از دریافت اعلامیه ­ی اختصاص شماره­ ی سیرن توسط مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی آگهی تشکیل شرکت را به بولتن رسمی آگهی های مدنی و تجاری (Bodacc) می فرستد. این آگهی که در سطح ملی منتشر می شود حاوی اطلاعات اصلی شرکت تشکیل شده است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.