شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود. در این مقاله به شرح مختصری از انحلال انواع شرکتها پرداخته شده است.

انتفای تعدد شركا، انقضای مدت شرکت، انتفای موضوع شرکت، ورشکستگی شرکت، بطلان قرارداد شرکت، تصمیم تمام شرکا، و انحلال شرکت به نظر دادگاه هنگامی که دلایل موجه وجود داشته باشد و یکی از شرکا آن را تقاضا کند. چون درباره هر یک از موارد انحلال قبلا چه در بحث کلی راجع به شرکتها و چه در بحث راجع به قواعد عام شرکتهای اشخاص صحبت کرده ایم، از تکرار مطلب خودداری می کنیم.

شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شر کا واجد اهمیت خاص است، بیشتر از هر شرکت دیگری - به دلیل حوادثی که برای خود شرکا در طول حیات شرکت پیش می آید . در معرض خطر انحلال است. اهمیت شخصیت شرکا موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی، قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود .

شرایط انحلال شرکت تضامنی

 1. انحلال شرکت، على الأصول، با موافقت کلیه شرکا میسر است و بنابراین، شرکا نمی توانند انحلال با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند و به طریق اولی، انحلال شرکت را نمی توان به مدیران شرکت واگذار کرد. مع ذلك، اگر اساسنامه یا شرکتنامه شرکا را از حق فسخ محروم نکرده باشد، هر یک از شرکا می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد، انحلال شرکت را در خواست کند. این تقاضا باید شش ماه قبل از زمانی تسلیم شرکت شود که شریک می خواهد شرکت را فسخ کند (ماده ۱۳۷ ق. ت(
 2. ورشکستگی یکی از شرکا ممکن است به انحلال شرکت بینجامد. انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری دارد، یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله مرجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدير تصفیه شریک ورشکسته كتبا انحلال شرکت را تقاضا کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه مزبور را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد (ماده ۱۳۸ ق. ت(
 3. فوت شریک نیز شرکت را قهرا منحل می کند؛ مگر اینکه شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند (ماده ۱۳۹ ق. ت). چون شرایط اعلام رضایت شرکا و ورثه را قبلا بیان کرده ایم، از بحث مجدد در این باره خودداری می کنیم
 4. محجوریت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت است؛ اما قانون گذار در ماده ۱۴۰ قانون تجارت مقرر کرده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا می توان با اعمال مقررات ماده ۱۳۹ قانون اخیر، شرکت را از انحلال نجات داد. مفهوم ماده ۱۴۰ این است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا، بقای شرکت موکول به رضایت سایر شرکا و قائم مقام محجور، یعنی قيم اوست.

با توجه به اینکه شرکت تضامنی قائم به شخص شركاست، این راه حل قانون گذار به دو دلیل از نظر اصول قابل انتقاد است:

اول اینکه شرکت تضامنی با همکاری تنگاتنگ تک تک شر کا اداره می شود یکی در تصمیم گیری مستعد است، دیگری خوب فکر می کند، سومی تخصص خاصی دارد و ...)، پس چگونه می توان از قیم محجور انتظار داشت که جای شخص شریک را بگیرد؟

دوم اینکه شرکای شرکت تضامنی هر یک دارای مسئولیت نامحدودند و در صورت لزوم باید تمامی دیون شرکت را پرداخت کنند. بنابراین چگونه می توان محجوری را مسئول تضامنی قرار داد؟
با وجود این، قانون گذار چنین تصور کرده است که اگر حجر یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت شود، برای شرکای دیگر و احتمالا اشخاص ثالث که ممکن است با شرکت قراردادهای در حال انجام داشته باشند، خساراتی به بار خواهد آمد و به همین دلیل، ترجیح داده است که با وجود حجر یکی از شرکا، شرکت ادامه داشته باشد و بدین ترتیب، از شدت و حدت اصول حقوقی کاسته است.

به نظر ما، راه حل میان این دو وضعیت می تواند این باشد که در صورت حجر یکی از شرکا، شرکت با شریک محجور و با واسطه قيم او ادامه یابد؛ اما مسئولیت محجور تضامنی تلقی نشود. البته این راه حل، منتهی به تبدیل شرکت تضامنی به نوع دیگری از شرکت می شود که قانون گذار از آن به شرکت مختلط غیر سهامی تعبیر کرده است؛ اما در شرایط فعلی قانون گذاری چاره ای نداریم جز اینکه مسئولیت محجور را نیز تضامنی تلقی کنیم؛ چیزی که از ماده ۱۴۰ قانون تجارت استنباط می شود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.