منظور از تازگی اختراع این است که اطلاعات مربوط به موضوع اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت برای جامعه و یا حداقل بخشی از آن، اعلان و افشا نشده باشد.

مفهوم تازگی اختراع

به عبارت دیگر مراد از تازگی، عدم انتشار و افشای اطلاعات و جزئیات مربوط به اختراع در سطح جامعه و عدم ورود این اطلاعات در دسترس جامعه قبل از تاریخ تقاضای ثبت اختراع است.

بنابراین باید گفت غرض از تازگی یا جدید بودن اختراع بدین معنی نیست که اختراع در ذات خود تازگی داشته باشد زیرا معمولا اختراع به امری گفته میشود که واجد یک نحوه ی خلاقیت و نوآوری باشد و چنانچه خلاقیتی فاقد چنین ویژگی بوده و صرفا امور معمول و شناخته شده باشد، اساسا اختراع محسوب نمی شود تا بحث تازگی در خصوص آن معنا داشته باشد. بلکه همانگونه که گفته شد منظور این است که فکر تولیدی در دسترس عموم قرار نگرفته باشد و این زمانی است که قبل از تاریخ تقاضایاتاریخ حق تقدم بر حسب مورد در هیچ نقطه ای از جهان یا محدوده ی جغرافیایی خاصی، از طریق انتشار یا افشای شفاهی یا از طریق استفاده یا هر طریق دیگری، برای عموم افشا نشده باشد.

شرط تازگی اختراع

اما شرط تازگی به اعتبار محدوده ی مکانی و بررسی این امر که اختراع در چه محدوده ی مکانی بایستی تازگی داشته باشد، به صورت کلی در کشورهای مختلف به سه نوع تقسیم می شود که عبارتند از:

تازگی محلی (سرزمینی)، تازگی مطلقه و تازگی نسبی.

منظور از تازگی محلی این است که استفاده ی قبلی از اختراع و جزئیات مربوط به آن، صرفا در کشور مورد درخواست ثبت، سبب نفی تازگی اختراع می شود. در این نوع تازگی با هدف تشویق و حمایت از صنایع داخلی، تازگی به قلمرو داخلی محدود شده است.

یعنی اختراع تنها کافی است که در سطح داخلی کشورها تازگی داشته و افشای اطلاعات مربوط به آن و یا استفاده ی از آن در خارج از مرزهای داخلی، هیچگونه خللی به وصف تازگی اختراع وارد نمی کند.

قانون ثبت اختراعات سابق انگلستان (مصوب ۱۹۴۹) بر همین منوال بود. در حقوق سوئیس هم از همین معیار استفاده میشود.

اما در ژاپن، صرفا نسبت به افشای شفاهی» این معیار اعمال می گردد. بدین توضیح که اگر اطلاعات مربوط به اختراع به طور شفاهی در داخل این کشور افشا شود، وصف تازگی اختراع زائل گشته اما در صورتی که «افشای شفاهی» خارجه از مرزهای جغرافیایی ژاپن صورت گیرد، تأثیری در تازگی اختراع نخواهد داشت.

اما منظور از تازگی مطلق آن است که موضوع اختراع نباید در هیچ نقطه ای از جهان مورد استفاده قرار گرفته و یا به هر نحوی افشا شده باشد.

در حال حاضر تمایل قانونگذاران کشورها به پذیرش اصل تازگی مطلق و کنار گذاشتن تازگی سرزمینی یا محلی است به گونه ای که قانون اختراعات انگلیس (مصوب ۱۹۷۷) اصل تازگی مطلق را جایگزین اصل تازگی محلی کرده است. (قسمت دوم از بند ۲ بخش ۱)

براساس این نظریه اختراع بایستی در سطح جهان تازگی داشته باشد و افشای آن به هر وسیله ای و یا استفاده ی از آن به هر نحوی در هر نقطه ای از جهان موجب زائل شدن وصف تازگی اختراع خواهد شد. امری که با توجه به افزایش روزافزون وسایل ارتباطی و انعکاس سریع اطلاعات مربوط به هر نوع اختراعی، شیوه ی مناسبی بوده در نتیجه تا حدودی مانع سوء استفادهی فرصت طلبان در سایر نقاط جهان خواهد شد.

در حقوق ایران هم در حال حاضر با توجه به بنده ماده ی ۴ قانون مصوب ۱۳۸۶، قانون گذار معیار تازگی مطلق یا عدم افشای اختراع در هیچ نقطه ای از جهان را برای احراز تازگی اختراع انتخاب کرده است.

تازگی نسبی نظامی است که در برخی از کشورها از قبیل کانادا، ژاپن و هند مورد استفاده قرار می گیرد. در این نظام در خصوص انتشار موضوع اختراع و استفاده ی از آن قائل به تفکیک شده اند و تنها در ارزشیابی انتشار و افشای اسناد، بررسی در سطح جهانی مورد توجه قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، در این زمینه تازگی مطلق مبنا قرار گرفته، ليکن در خصوص استفاده از اختراع قائل به نظام تازگی محلی بوده و معتقدند که استفاده ی از اختراع زمانی زائل کننده ی وصف تازگی اختراع خواهد بود که در قلمرو داخلی کشور اتفاق افتاده باشد و استفاده ی قبلی آن در سایر کشورها موجب زوال وصف تازگی اختراع نمی شود .

بدین ترتیب تازگی نسبی بدین معنا خواهد بود که تنها استفاده ی قبلی اختراع در کشور مورد درخواست ثبت آن و وجود انتشاراتی در همان زمینه در هر نقطه ای از جهان، موجب بی اعتباری وصف تازگی اختراع می شود.

با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد که نظام تازگی مطلق که مورد پذیرش نظام حقوقی کشور ما نیز واقع شده است، على رغم وجود پاره ای انتقادات وارد بر آن در حال حاضر بهترین نظام موجود در زمینهی بررسی وصف تازگی اختراع می باشد، هر چند که نظام تازگی نسبی در کشورهای متعددی از جمله کانادا، آمریکا، ژاپن، هند و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی مورد پذیرش و عمل می باشد.

حال سؤالی که می تواند مطرح شود این است که ضرورت وجود چنین مفهومی در حقوق اختراعات چیست؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت وجود تازگی حداقل به دو دلیل حمایت از معلومات عمومی و نیز جهت دادن به سرمایه های انسانی و مادی به سمت موضوعات تازه ضرورت دارد؟

شرط تازگی از معلومات عمومی جامعه حمایت می کند بدین توضیح که شناسایی حق بهره برداری انحصاری از موضوعاتی که در قلمرو دانش و معلومات عموم قرار دارند، موجب می شود تا جامعه از دستیابی به موضوعاتی که قبلا در اختیار داشته است، منع شود. پر واضح است که چنین انحصاری با اهداف نظام حمایت از اختراعات که برای پیشبرد صنعت جدید، بدون ایجاد مانع در راه رقابت آزاد، وضع شده است، همخوانی و سازگاری ندارد.

شرط تازگی با منع تحصیل انحصار بهره برداری از این معلومات از آنها حمایت می کند. اما شرط تازگی علاوه بر این به سرمایه های انسانی و مادی به سمت موضوعات تازه جهت می دهد، بدین توضیح که وجود چنین شرطی، ذهن مخترعین را از درگیر شدن نسبت به موضوعات قدیمی آزاد کرده و آن را در جهت رسیدن به موضوعات و پیشرفت های تازه قرار می دهد. هم چنین اختراعات، به ویژه اختراعات بزرگ، نتيجهی سرمایه گذاری های کلان مؤسسات بزرگ اقتصادی می باشند.

این اختراعات می توانند نقش بزرگی در تحولات اقتصادی و پیشرفت صنعتی جوامع داشته باشند اما برای ایفای چنین نقشی باید در مسیر صحیح خود قرار گیرند. شرط تازگی چنین امکانی را فراهم می سازد، به طوری که به جای اتلاف منابع اقتصادی در حوزه های معلوم و شناخته شده، آنها را در مسیر تازه قرار میدهد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.