مطابق ماده 72 از اجتماع سهامداران مجمع عمومی تشکیل می گردد.مقررات و قوانین مربوط به حضور تعداد لازم جهت تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم برای تصمیم گیری دراساسنامه مشخص می شود مگر اینه بر اساس قانون برای آن تکلیف دیگری در نظر گرفته شده باشد.

مطابق ماده 73 قانون تجارت مجمع عمومی که از مهم ترین و با اهمیت ترین ارکان شرکت می باشد به شرح ذیل است:

 • مجمع عمومی موسس.
 • مجمع عمومی عادی.
 •  مجمع عمومی فوق العاده.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و هم چنین بازرسان می توانند مجمع عمومی عادی را به صورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند. لازم به ذکر است در صورت انجام این امر بایستی صورت جلسه در آگهی شرکت آورده شود.مطابق ماده 92 هیئت مدیره و هم چنین بازرس و بازرسان شرکت قادر می باشند در هنگام به پایان رسیدن مدت زمان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند در این صورت باید در آگهی دعوت دستور جلیه محمع قید گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده چیست؟

مسئولیت های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به شرح زیر می باشند:

 •  بررسی امور مالی شرکت.
 •  بررسی گزارشات مدیران و سهامداران و بازرسان شرکت.
 •  تقسیم بهره سالیانه بین سهامداران شرکت.

این مجمع هر ساله در تاریخ معین شده در اساس نامه شرکت تشکیل شده و حضور اکثریت سهامداران در آن الزامی می باشد . همچنین تغییرات و تصمیمات مورد نیاز با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

تشکیل مجمع عمومی عادی بایستی حداکثر طی 1 سال و 4 ماه مالی شرکت انجام بگیرد . اطلاعیه تشکیل این مجمع برای سهامداران شرکت از سه روش زیر امکان پذیر می باشد :

انتشار اطلاعیه در روزنامه دارای تیراژ بالای منتخب.
 پایگاه الکترونیکی سازمان بورس.
 پایگاه الکترونیکی شرکت.

شایان ذکر است این اطلاعیه بایستی حداقل 10 روز پیش از تشکیل مجمع منتشر شود و پس از انتشار این اطلاعیه تنها 40 روز برای تشکیل مجمع فرصت باقیست.

جلسات هیئت مدیره با حضور تعداد اعضای قید شده در اساس نامه قابل تشکیل می باشد و معمولا این تعداد شامل نیمی از اعضای اصلی شرکت می باشد و جهت اتخاذ تصمیم در این جلسه موافقت اکثر حاضرین ضروری می باشد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده بورس

وظایف مجمع عمومی فوق العاده در بورس به شرح ذیل می باشد:

 • می تواند در اساسنامه شرکت مواردی را اصلاح و یا تغییر بدهد.
 • میتواند سرمایه  شرکت را کم و زیاد کند.
 • می تواند شرکت را منحل کند.

وظایف مجمع عمومی عادی     

 • درباره همه کارهای جاری شرکت به غیر از آنچه که در زمره فعالیت مجمع های عممی موسس و یا فوق العاده می باشد رسیدگی و تصمیم گیری می نمایند.
 • به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان رسیدگی می کنند.
 • مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کنند.
 • ترازنامه را تصویب می نمایند و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام را می دهند.
 • روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت را مشخص می کنند .

مجمع عادی بطور فوق العاده چیست

در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و هم چنین بازرسان می توانند مجمع عمومی عادی را به صورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند. لازم به ذکر است در صورت انجام این امر بایستی صورت جلسه در آگهی شرکت آورده شود.مطابق ماده 92 هیئت مدیره و هم چنین بازرس و بازرسان شرکت قادر می باشند در هنگام به پایان رسیدن مدت زمان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کنند در این صورت باید در آگهی دعوت دستور جلیه محمع قید گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

 •  بررسی امور مالی شرکت.
 •  بررسی گزارشات مدیران و سهامداران و بازرسان شرکت.
 •  تقسیم بهره سالیانه بین سهامداران شرکت.

مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشند.با شماره تلفن 32711327-026تماس حاصل نمایید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

 

مجمع عمومی

 

وظایف مجمع عمومی مؤسس

وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:

 1. استماع و بررسی گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی تمامی سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
 2. تایید پیش نویس اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اجرای اصلاحات لازم بر روی آن.
 3. تعیین اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
 4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشاری که تا برگذاری اولین مجمع عمومی عادی، کلیه دعوت ها و اطلاعیه های بعدی جهت اطلاع سهامداران در آن چاپ خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه چیست و چه زمانی برگزار می‌شود ؟

مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر شده در اساسنامه یک بار در سال به منظور بررسی صورت‌های مالی شرکت، استماع گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران برگذار می شود. مجمع عمومی عادی زمانی دسمیت پیدا می کند که دست کم بیش از نصف سهامداران با تعداد سهام مشخص در آن حضور یافته باشند و تصمیمات این مجمع نیز زمانی اعتبار پیدا می کند که تصمیمات این مجمع با حداکثر آرا به اضافه یک رای حضار در جلسه اتخاذ شود.

بر اساس قانون تجارت ، حداکثر 4 ماه پس از خاتمه سال مالی شرکت، مهلت قانونی جهت برگذاری مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا سایت رسمی سازمان بورس و یا سایت شرکت، از سهامداران جهت برگذاری مجمع عمومی دعوت بعمل می آید. مدت زمان لازم بین انتشار آگهی و زمان برگذاری مجمع دست کم ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

حد نصاب لازم جهت برگذاری جلسات و رأی‌گیری جلسات هیأت مدیره

حضور بیش از نیمی از اعضای جهت برگذاری جلسه و کسب حداکثر آرای حضار جهت اتخاذ تصمیم ضروری می باشد یا در اساسنامه تعداد حداکثر بیشتری تعیین شده باشد.

منظور از مجمع عمومی فوق‌العاده چیست؟

در مجمع عمومی فوق العاده به موضوعاتی از قبیل اجرای اصلاحات یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاستن یا افزودن سرمایه و انحلال شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد. حضور بیش از نیمی از سهامداران دارای حق رای در مجمع عمومی فوق‌العاده الزامی است و تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع زمانی اعتبار می یابد که با کسب موافقت دو سوم آراء حضار صورت گرفته باشد.

نحوه اطلاع از برگزاری مجامع عمومی

شرکت‌ها ملزم هستند از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و سایت اینترنتی خود زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را صریحا اعلام کنند و این موارد باید دست کم تا 10 روز قبل از تشکیل مجمع اعلام شود.

بعلاوه آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت اطلاعات، اعلام می شود. اطلاعات مورد نیاز سهامداران شرکت باید پیش از برگذاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تا 10 روز قبل از تشکیل آن منتشر شود . در این مجمع ، صورتهای مالی سالیانه که مورد حسابرسی قرار گرفته بهمراه تمامی یادداشت‌های ضمیمه آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.

چنانچه شرکتِ بورسی، دارای چند شرکت تابعه باشد، باید صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکتهای تابعه را علاوه بر اطلاعات فوق، منتشر کند.ضمنان جدول زمان‌بندی شده پرداخت سود نقدیِ که هیات مدیره مطرح نموده تا پیش از تشکیل مجمع‌ عمومی ‌عادی اعلام می‌گردد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبروشدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با موسسه حقوقی پایش تماس بگیرید و امورثبتی خود را به ما بسپارید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.