طرح توجیهی به یک مطالعه کارشناسی شده جهت بررسی قابلیت احداث یک واحد صنعتی و یا گسترش آن گفته می شود. در کل طرح امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی – اقتصادی در واقع به معنای آنالیز میزان احتمال موفقیت یک فعالیت اقتصادی می باشد، فعالیت اقتصادی بدین مفهوم است که کسب و کاری در حوزه تولید یا خدمات ایجاد و یا توسعه می یابد. نتیجه حاصله از مطالعات طرح توجیهی این است که یک مدل تصمیم گیری به تشخاص دینفع و پایه گذاران مجری طرح ارائه داده می شود که این مدل چشم اندازی از شرایط تولید محصول مورد نظر در آینده نشان می دهد. طرح توجیهی که همه جانبه، مستند و مطابق استانداردها است این توانایی را در اختیار دارد که به شکل دقیقی کلیه جوانب تاثیرگذار بر روی پروژه را بررسی و آنالیز کند. شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح مورد سرمایه گذاری با استفاده از این مطالعات صورت می گیرد تا راهکارها و راه حل هایی به منظور رفع تهدیدات بازار ارائه شود.

اهمیت طرح توجیهی

با در نظر داشتن مطالب فوق، می توان گفت مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی تکنیکی– اقتصادی) فرآیندی کنترل شده است که شانس ها و تهدیدهای موجود در مسیر اجرای یک پروژه اقتصادی یا انجام سرمایه گذاری بر روی موردی خاص را مطرح و ارزیابی می کند. این بررسی ها با ارائه توضیح کاملی از نیاز های اجرای طرح، شرایط قبل ، حال و آینده پروژه و ارزیابی منافع با توجه به ریسک های موجود انجام می شود.

طرح توجیهی از آنچنان اهمیت فراوانی در کشورهای پیشرفته برخوردار است که به منزله اولین گام جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و مدیران ارشد شرکت محسوب می شود. می توان مطالعات امکان سنجی را به عنوان ملاک اتخاذ تصمیم‌ برای اجرای پروژه یا انجام سرمایه‌گذاری تلقی کرد، زیرا نتیجه این مطالعات است که با پاسخ به این مسئله آیا پروژه از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا خیر، رویه سرمایه گذاری را تعیین می کند. تنظیم و تدوین طرح توجیهی در قسمت های متعدد یک فعالیت صنعتی انجام می شود از قبیل تهیه طرح توجیهی در حوزه گردشگری، خدمات، تولید و کشاورزی. کاربردهای طرح توجیهی علاوه بر نشان دادن چشم انداز پروژه و ترسیم نقشه راه جهت انجام سرمایه گذار، در موارد دیگری است که عبارتند از: جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، کسب توافق نامه اصولی، افزایش سرمایه و تامین مالی پروژه

اجزای طرح توجیهی

بخش های تشکیل دهنده طرح توجیهی به طور کلی قسمت های مطالعات بازار (Market Study)، توجیه پذیری تکنیکی(Technical Feasibility)، و آنالیز مالی (Financial Analysis) می باشد. هر یک از این قسمت ها باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت توجیه پذیری اقتصادی، بتوانند به نتیجه دلخواه برسند.

در قسمت اول مطالعه طرح توجیهی، حائز شرایط بودن متقاضی (در تعریف سیستم بانکی کشور) و یا به عبارت دیگر معرفی مجری طرح بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذار پروژه و نیز بانک عامل اهمیت بسزایی برای مطالعات مالی و اقتصادی طرح توجیهی قائل هستند، و بخاطر اینکه این مطالعات به شکل موثری سودآفرین بودن پروژه را نمایش می دهند، از این رو در طی سالهای اخیر بانک های عامل سرمایه گذاران را ملزم ساخته اند که از نرم افزار کامفار استفاده کنند.

واژه COMFAR مختصر شده عبارت انگلیسی Computer Model for Feasibility Analaysis and Reporting « به معنی «مدل کامپیوتری به منظورآنالیز امکان سنجی و گزارش گیری» می‎باشد. نرم افزار کامفار یک مدل مالی – اقتصادی از طرح فراهم ساخته و صحت و سقم اطلاعات مالی پروژه را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و معیارهای تاثیرگذاری برای تصمیم گیری از قبیل نرخ بازگشت سرمایه و … طراحی می کند.

کشور درصورتی توسعه پایدار و متوازنی پیدا می کند که سرمایه گذار از عملکرد مرسوم قدیمی شکست خورده به سمت دیدگاه علمی و کارشناسی شده تغییر رویه دهد. متاسفانه در کشور ما جایگاه و نقش طرح توجیهی به درستی شناخته نشده است و گاهی مشاهده می کنیم که چشم پوشی از این مطالعات منجر به تعطیلی و حذف کارخانه از چرخه رقابت می گردد. این امر را می توان در وجود فرودگاه‌های مختلف، دریاچه‌های خشک شده و واحدهای نیمه فعال مشاهده کرد. با امید به اینکه طرح های ارزیابی شده توسط مشاوران ذی صلاح اجرایی شوند.

طرح توجیهی تکنیکی– اقتصادی (امکان سنجی)

این قبیل طرح ها با هدف تامین مالی طرح های سرمایه گذاری معمولاً به بانک‌ها و سرمایه گذاران تقدیم می‌شود تا آنها بر اساس برنامه زمان‌بندی شده و منابع لازم و نیز با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه، قانع شوند که این پروژه سود آفرین است تا در آن مشارکت کنند. توجیه‌پذیر بودن هر طرح سرمایه‌گذاری در سه قسمت بنام های مطالعات بازار، مطالعات تکنیکی و مطالعات مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

این قبیل بررسی ها به موارد زیر نیز رسیدگی می کنند به عنوان مثال: شرایط بازار، مشخصات محصول، ظرفیت تولید، ماشین‌آلات لازم، میزان سرمایه‌گذاری و سودآوری طرح. شرکت در این حوزه درزمینه های زیر مشغول فعالیت می شود:

بررسی فرصت Opportunity Study

 1. مطالعات اولیه طرح توجیهی (امکان سنجی)Pre-Feasibility Study
 2. مطالعات طرح توجیهی (امکان سنجی)Feasibility Study
 3. مطالعات طرح توجیهی تکنیکی(امکان سنجی فنی)Technical Study

گزارش توجیهی (FS)

گزارش توجیهی (FS) یک ارزیابی یا در واقع یک تخمین یا یک پیش بینی است، که از مجموعه ای از بخشهای کمیتی و واقعی از قبیل بخش‌های مالی (تجهیزات، ساختمان، مواد اولیه و…) و یک سری قسمت های تخمینی تشکیل شده است. که از آن جمله می توان به سایز بازار، پیش بینی قیمت و میزان فروش و نهایتا مطالعات توصیفی اشاره کرد.

در قسمت واقعیات، حرکت امکان سنجی به سمت اعداد واقعی می باشد. هدف از قسمت پیش بینی‌ها ، کسب پیش بینی‌های واقعی یا نزدیک به آن می باشد که از بزرگنمایی و غلو اجتناب کرده و تعدیل و تنظیمات مورد نیاز را اعمال می کند. در قسمت گزارشات توجیهی و مطالعات امکان سنجی (طرح FS) حالات بدبینانه تا خوش بینانه ای که در پروژه وجود دارد و طبق تجربه اغلب اوقات متقاضی به تشریح موارد خوش بینانه می پردازد، رسیدگی می شود زیرا همواره این سؤال یا واقعیت مطرح می شود که آیا باید نظر تیم تهیه کننده طرح توجیهی و امکانسنجی (طرح FS) بیشتر همراستا و موافق با دیدگاه متقاضی باشد یا منبع تأمین سرمایه (از قبیل بانک، صندوق، شریک تجاری و...)

کار بررسی و ارزیابی مطالعات امکان سنجی بازار، تکنیکی، مالی و اقتصادی، از هنگام مطرح ساختن طرح شروع و تا زمان اجرای طرح تداوم خواهد داشت. ابتدا بررسی اهداف طرح ، تعریف و معرفی محصولات ، تعیین و محاسبه هزینه‌ها و مزایا انجام می شود و در آخر مرحله انتخاب فرا می رسد.

بررسی اصولی و علمی طرح‌های صنعتی از مجموعه ای از مطالعات امکان سنجی فراگیر و متوالی (از جمله مطالعه بازار، بررسی‌های تکنیکی، مالی و اقتصادی)تشکیل شده است، که بر حسب مشخصات و شرایط خاص هر طرح، میزان شدت و اهمیت هر یک از موارد فوق مشخص می گرد.

مطالعات امکانسنجی صنعتی، یک سری مطالعات کارشناسی کی باشد که بطور متداول قبل از اینکه طرحهای سرمایه گذاری صنعتی اجرایی شود، انجام می شود. بررسی و آنالیز طرح از دیدگاه بازار، تکنیکی، مالی و اقتصادی انچام می شود و نتایجی که از این بررسی ها بدست می آید به عنوان ملاک اتخاذ تصمیم سرمایه گذاران عمل خواهد کرد.

از مدل های متعددی جهت اجرای مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی استفاده می شود که یکی از این مدلهای متدولوژی سال ۱۹۹۱ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) UNIDO است که از قسمت های مهم زیر تشکیل شده است:

خلاصه اجرایی

 1. سابقه و پیش زمینه پروژه
 2. سابقه و تاریخچه طرح و ایده
 3. آنالیز بازار و مفهوم بازاریابی
 4. مواد اولیه و تجهیزات و دستگاه ها
 5. موقعیت ، محل و محیط زیست
 6. مهندسی و تکنولوژی
 7. سازماندهی و هزینه های سربار
 8. منابع انسانی
 9. برنامه ریزی اجرا و تخصیص بودجه
 10. آنالیز مالی و برآورد سرمایه گذاری و نتایج نرم افزار کامفار

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.