مالكيت اسم تجاری از تقدم در استعمال آن اکتساب می شود، یعنی اینکه مالکیت اسم تجاری برای تاجری خواهد بود که در استعمال آن نام از دیگران سبقت و پیشی گرفته باشد.

اصل تقدم در استعمال اسم تجاری

براساس این اصل، هر کسی که اسم تجاری برای مؤسسه تجاری خود قبل از دیگری اختیار کند مالک آن محسوب می شود، و حق دارد که دیگری را از استعمال آن به منظور تمیز مؤسسه تجاری خویش از مؤسسات تجاری مماثل و مشابه منع کند. همین اصل در هنگامی که نزاع بین دو تاجر بر روی مالکیت اسم تجاری واحد صورت می گیرد جاری است و برتری و افضلیت با تاجری است که تقدم در استعمال اسم را دارد.

از شروط استعمال و بکارگیری نام تجاری این است که باید ظاهری و فعلی باشد، مثل اینکه این نام را بر سر در مؤسسه تجاری خود نصب کرده باشد و یا آن را روی اعلانات یا اوراق مربوط به مؤسسه تجاری خود بنگارد. اما نمی توان حسابی برای استعمال مستتر و پنهانی که غیر ظاهر است باز نمود و آن را معتبر شمرد.

استعمال فعلی اسم تجاری این نیست که محدود به نیت استعمال شود. بنابراین اگر تاجر مدعی شود که قبل از افتتاح مؤسسه تجاری چنین نامی را برگزیده و حتی اقدامات مقدماتی در این زمینه را انجام داده و قصد داشته است آن را بر روی سر در محل تجارت خود قرار دهد کفایت نمی کند، مگر اینکه مؤسسه را باز کند و نسبت به تاجر متعارض برای یک برهه زمانی در استخدام اسم تقدم داشته باشد. به عبارت دیگر در این مرحله است که وی نسبت به تاجر دیگر برتری و اولویت پیدا می کند. بنابراین تاجر اول حق ندارد به استناد به اینکه قبل از تاجر دوم نیت استعمال اسم را داشته و یا اینکه سفارش به ساختن تابلوئی به این اسم برای سردر مغازه اش داده یا اوراقی به این نام برای مؤسسه تجاری اش چاپ کرده است، خود را مالک نام تجاری بداند.

اما هنگامی که اسم تجاری که اختیار کرده در اعلانات پیش از افتتاح مؤسسه تجاری بکار برده باشد یا بر روی یک تابلو پارچه ای این نام را نوشته و بر روی سر در مؤسسه قبل از آماده شدن تابلو اصلی مؤسسه تجاری آویزان کرده باشد، این امور استعمال عملی و فعلی اسم تجاری تلقی می گردد. البته باید گفت در چنین حالتی، موضوع تحت سلطه و اختیار محکمه است که چه تصمیمی در این زمینه اتخاد نماید. در بریتانیا، در دعوی Lawson v . Bank of London شاکی مؤسس" بانکی بود که به بانک "لندن" شناخته می شد و برای این بانک مبادرت به نشر بیانیه بین عموم و پیدا نمودن محلی برای استقرار آن کرده بود، لكن بانک عملا شروع به فعالیت نکرده بود. به همین دلیل محکمه مقرر داشت که فراهم کردن زمینه آغاز تجارت برای ایجاد goodwill غیر کافی است. لذا دعوی علیه خوانده که بانک رقیب این بانک است و فعالیت خود را تحت همین نام آغاز کرده است رد می شود.

امتیاز اصل تقدم در استعمال، در راستای حمایت از مبتکر حقیقی اول اسم تجاری می باشد، زیرا که این اسم را وی اول بار اختیار کرده و بر سر در مؤسسه تجاری قرار داده و در تحت لوای آن معروفیت مطلوبی کسب کرده است . کما اینکه چنین حقی به صاحب حق منتسب می شود و ثبت تأثیری در انشاء و ایجاد حق بر روی اسم ندارد. اما از جهت دیگر، این امر باب منازعه در تقدم استعمال را باز می کند و صاحبان اسماء و نام های تجاری را بر اهمال در ثبت آن تشجیع می کند و در نتیجه در هنگام حصول نزاع بر مالكيت اسم تجاری معرفت و شناسائی شخصی که حق تقدم دارد را مشکل می سازد. آنچه در اینجا قابل ذکر است این که قانونگذار فرانسوی اصل تقدم را پذیرفته است. محکمه پاریس در تصمیم مورخ 1989/4/18خود در این زمینه مقرر داشته است که اگر حق بر اسم تجاری بواسطه استعمال علنی اکتساب شده باشد، شرکت حق دارد حمایت از اسم تجارتی که آن را در مقابل دیگران متمایز می کند از هنگام ثبت نام تجاری در دفتر ثبت تجاری درخواست نماید، حتی اگر از این اسم را نتوانسته باشد تا این تاریخ بطور گسترده استفاده کند و آن را واسع الاستعمال قرار دهد. همچنین در پرونده دیگری محکمه پاریس تصمیم گرفت که نام تجاری با اولین استفاده ای که شامل نصب آن بر محل تجارت باشد و حتی قبل از افتتاح مؤسسه ایجاد می شود.

در کنوانسیون پاریس، که بر اساس قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ دولت ایران مجاز گردیده الحاق خود را باتحادیه مزبور با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا تاریخ تصویب قانون در آن بعمل آمده اعلام دارد، ماده ۸ آن مقرر می دارد که نام تجارتی بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهار نامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد چه نباشد». نباشد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.