ثبت علامت تجاري، على الأصول، اختیاری است. با ثبت علامت است که برای شخص حق اولویت و بلکه مالکیت نسبت به علامت پیدا می شود. از این رو، ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶ مقرر می کند: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

على رغم اختیاری بودن ثبت علامت، در برخی موارد ثبت علامت اجباری است. اغلب موارد ثبت الزامی، اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات داروئی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد.

مرجع ثبت علامت تجاری

مرجع ثبت علامت تجاری، اداره مالکیت صنعتی» است. ماده ۳۳ قانون ثبت اختراعات، مصوب ۱۳۸۶ در این خصوص مقرر می دارد: «اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.»

تشریفات ثبت علامت تجاری

 1. برای ثبت علامت تجاری، متقاضی باید، اظهار نامه ای در دو نسخه و در فرم مخصوص تهیه نموده و مرجع ثبتی ارائه نماید. اظهارنامه می بایست حاوی اطلاعات زیر:
 2. اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذكر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
 3. اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
 4. اسم، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
 5. الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط؛
 6. توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛
 7. ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی؛
 8. ذکر حق تقدم، در صورت درخواست؛ ۸- رشته فعالیت مالک علامت؛
 9. ذكر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛
 10. در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن؛
 11. ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد؛
 12. ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛
 13. تعیین ضمائم.

علاوه بر ارائه اظهارنامه به موجب ماده ۱۱۱ آیین اجرایی قانون ثبت اختراعات، مصوب ۱۳۸۷: «مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
با لحاظ ماده ۱۱۰ این آیین نامه، نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛

 • ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ۱۰ سانتی متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ارائه خواهد شد.
 • چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید. در هر حال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد؛
 • در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند، الزامی است؛
 • مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
 • ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنابه تشخیص مرجع ثبت؛
 • نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد؛
 • مدارک مثبت هویت متقاضی؛
 • رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛
 • مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.»بعد از ارائه اظهارنامه ثبت علامت و ضمائم آن، مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبيق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی موردبررسی قرار می دهد. مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید. چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتبا با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.

اگر چنانچه مرجع ثبت، اظهارنامه ثبت علامت را بدون نقص یافت و آن را پذیرفت، مراتب را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:

 1. تاریخ و شماره اظهارنامه
 2. در صورت ادعای حق تقدم، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که در خواست ثبت
 3. در آنجا صورت گرفته است؛
 4. نمونه علامت؛
 5. اجراء علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت
 6. فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها مورد استفاده قرار می گیرد؛
 7. با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه بندی بین المللی؛
 8. نام و نشانی متقاضی؛
 9. نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.