ثبت شرکتاخبار و مقالاتثبت برندانواع نقل و انتقال علامت تجاری$$$$

انواع نقل و انتقال علامت تجاری$$$$

علامت تجارتی یک حق مالی شخصی است. قابل نقل و انتقال بودن از ویژگی های حقوق مالی است. انواع نقل و انتقال علامت تجاری را در ادامه برای کسب اطلاعات تکمیلی شرح خواهیم داد. این مطلب را از دست ندهید.

مقاله ثبت شرکت پایش را از دست ندهید.

انواع نقل و انتقال علامت تجاری چگونه انجام می شود؟

با توجه به امکان نقل و انتقال حقوق مالی به صورت قهری و ارادی، در خصوص علامت تجارتی نیز، هر دو نوع نقل و انتقال، قهری (غیر ارادی) و ارادی امکان پذیر است.

یعنی هم به وارثان شخص برسد، هم می تواند قابل معاوضه و داد و ستاد باشد. علامت تجاری نیز به عنوان یک مال منقول غیر مادی (معنوی)، از این قاعده مستثنی نیست.

یکی از مهمترین حقوقی که مالک علامت تجارتی نسبت به علامت خود دارد، حق نقل و انتقال علامت تجارتی است. انتقال علامت تجارتی، معمولا و نه ضرورتا، بخشی از یک قرارداد فروش تکنولوژی است که به موجب آن علامت تجارتی در مقابل پرداخت مبلغ مشخصی پول منتقل می شود.

فروش علامت، از راه هایی است که مالکان علایم تجارتی می توانند از ارزش علامت خود به طور مادی بهره برند.

مالكین علایم تجارتی، می توانند علایم تجارتی خویش را بطور مجزا از کالاهای تولیدی یا خدمات عرضه شده است. به شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی منتقل کرده و در این راستا جهت تصمیم گیری اختیار کامل دارند.

در حقوق بعضی کشورها مالكان می توانند به صور دیگری نیز عمل کنند؛ به عنوان نمونه علامت تجارتی خود را در خصوص برخی از کالاها و خدمات به دیگران منتقل نمایند. تمامی این موارد، منوط به تصمیمات متخذه و توافقات حاصل بین خریداران و فروشندگان علایم موصوف است.

ثبت سامانه e نماد

انواع نقل و انتقال علامت تجاری بر اساس قانون مالکیت صنعتی

  • انتقال ارادی
  • انتقال قهری

اصطلاحات نقل و انتقال علامت تجارتی معمولا به طور مترادف به کار می روند. انتقال که رایج ترین نوع تغيير مالكيت علامت تجارتی است. مفهومی کاملا ارادي دارد، یعنی، علامت تجارتی با قصد و اراده طرفین قرار داد منتقل می شود.

انتقال ارادی، در قالب قرارداد صورت می گیرد و قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم است و عملا به این صورت است که دارنده علامت تمام حقوق مربوط به علامت خود را به انتقال گیرنده صلح می کند.

انتقال قهری حقوق مربوط به علامت تجارتی، بحث مالکیت مشاع علامت تجارتی را مطرح می سازد، یک علت انتقال قهری ارث علامت تجارتی است؛ در اکثر موارد ورثه متوفي متعدد هستند و لذا تر که به صورت مشاع به آنها منتقل می شود.

اما در مورد اینکه، انتقال علامت تجارتی ثبت نشده نیز امکانپذیر است؟ و آیا انتقال این نوع علائم مورد حمایت قانون قرار دارند؟
بند ۶ ماده ۲۴ قانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان مقرر می دارد: «هیچ چیزی در این قانون باعث نمی شود انتقال علامت تجاری ثبت نشده، به عنوان بخشی از سرقفلی (مایه تجارت)، تعبیر و تفسیر شود» این حالت وضعیت موجود در کامن لا را تصدیق می کند که به موجب آن، انتقال سرقفلی یک بنگاه تجارتی و مؤسسه شامل علایم تجارتی که در آن بنگاه و موسسه مورد استفاده قرار می گیرد، نیز می شود.

ماده ۴۸ قانون ثبت، اعتبار انتقال تمام یا قسمتی از اظهارنامه ثبت علامت و یا علامت ثبت شده چه به صورت ارادی و یا قهری، زمانی مورد قبول اداره کل مالكيت صنعتی است که در دفتر مربوط به ثبت علامت تجاری اداره مذکور به ثبت رسیده باشد. در غیر اینصورت، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده، مالک می شناسد.

لذا، در قرارداد انتقال علائم ثبت نشده، این قرارداد فقط بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده و قائم مقامان آنها معتبر است. بنابر این، انتقال علامت تجارتی در صورتیکه مطابق قانون به ثبت رسیده باشد اعتبار دارد. حال آنکه در فرض مورد بحث که خود علامت به ثبت نرسیده است ثبت انتقال آن علامت مفهومی نخواهد داشت.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :