برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای مختلف، خصوصاً به وجود آمدن ارتباط نزدیک بین کشورهای پیشرفته صنعتی و جهانی شدن روابط تجاری و پیدایش بازار تجارت، در صحنه بین المللی، باعث شده است به منظور حفاظت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، در زمینۀ بهره برداری از پدیده ها و ابزار فنی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، توزیع وسیع محصولات با علائم و مارک مشخص، در سطح جهان و ارائه خدمات گوناگون با علائم مشخصه در پهنای گیتی، علاوه بر وجود ضوابط و مقررات داخلی کشورهای تولید کنندۀ کالا و عرضه خدمات، ضوابط بین المللی پشتیبان قوانین داخلی کشورها نیز پا به عرصۀ جهان بگذارد تا از تقلبات بین المللی در امور فنی، صنعتی و خدماتی جلوگیری به عمل آید و اشخاص سودجود و فرصت طلب نتوانند با سوء استفاده از علائم، آرم ها و مارک های صاحبان صنایع، فعالان واقعی اقتصادی و تولید کنندگان کالاهای با کیفیت خاص، اجناس و کالاهای تقلبی به بازار داخلی و بین المللی از طریق واردات و صادرات، عرضه کرده و به اعتبار و شهرت محصولات اصلی لطمه وارد نمایند.

ایجاد ضوابط بین المللی در مالکیت صنعتی و معنوی

برای نیل به مقصود و شکل گیری ضوابط بین المللی، با توجه به اصل استقلال حاکمیت دولت ها، نیاز به یک جنبش و حرکت منطقی بین المللی از طریق گردهمایی و تبادل نظر و هماهنگی دولت ها داشت که این حرکت، پس از توافق و امضاء کنوانسیون اتحادیۀ پاریس در بیستم مارس 1883 در واقع به طور جدی آغاز گردید. این کنوانسیون بدواً به وسیلۀ نمایندگان یازده کشور بزرگ جهان به امضاء رسید ولی به دنبال آن، کنفرانس های متعددی در جهت تکمیل قرارداد پاریس، شکل گرفت که می توان به کنفرانس بروکسل سال 1900 و واشنگتن سال 1911 و لاهه سال 1925 و کنفرانس لندن سال 1934 و مؤسسۀ بین المللی لاهه مربوط به گواهی نامۀ اختراع سال 1947و کنفرانس لیسیون 1958 و استکهلم سال 1967 اشاره کرد.

البته قرارداد پاریس سال 1883، اولین سند توافق مهم بین المللی محسوب می شود که امکان پذیر ساخت تا تولیدات صنعتی و کشاورزی و آثار فنی و حرفه ای مربوط به اتباع یکی از کشورهای عضو اتحادیۀ پاریس، در سایر کشورهای عضو، مورد حمایت قرار گیرد و برای نیل به این هدف و اداره امور مربوط به قراردادها، دفتر بین المللی اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی، عهده دار تأمین و حفظ حقوق کشورهای عضو اتحادیه گردید که در سال 1893 میلادی این دفتر یا سازمان بین المللی و ساختار اداری آن باسازمان یا دفتر بین المللی مربوط به کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت فکری امضاء شده در سال 1886، ادغام شد و با ادغام این دو دفتر در یکدیگر، دفتر بین المللی مشترک مشتمل بر مجموع ادارات مختلف برای حمایت از مالکیت فکری و صنعتی “BiRPi” تشکیل و عهده دار انجام وظایف هر دو کنوانسیون گردید. در سال 1960 دفتر مزبور از برن به ژنو انتقال پیدا کرد و زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می شد، در کنفرانس استکهلم سال 1967، معاهدات بین المللی مذکور مورد تجدید نظر قرار گرفت و معاهدۀ جدیدی به امضاء رسید که در سال 1970 معاهدۀ جدید لازم الاجرا گردید و بر اساس آن، سازمان جهانی مالکیت فکری با عنوان اختصاری WIPO یا OMPI تأسیس شد و از سال 1974 سازمان وایپو بر طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به صورت یک آژانس یا سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل در آمده است که امروزه سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو اداره و نظارت بر بیش از پانزده معاهده مهم بین المللی مربوط به مالکیت صنعتی و فکری را به عهده دارد و شش معاهده از معاهدات مزبور به حق مالکیت فکری و حق مؤلف است.

معاهدات بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو wipo

اهم این معاهدات عبارتند از:

1- معاهده یا توافق نامۀ مادرید سال 1891 در ارتباط با ثبت بین المللی علایم و مارک های تجاری و صنعتی.

2- توافق نامۀ مورخ 15 ژوئن 1957 مربوط به طبقه بندی بین المللی علایم و مارک های تجاری.

3- معاهدۀ OMPI یا WIPO مورخ 27 اکتبر 1994 مربوط به علایم و مارک ها که تا ژانویه 1999 به امضاء 22 کشور رسیده است.

4- معاهدۀ نایروبی 26 سپتامبر1981 مربوط به حمایت از سمبل (علامت) ورزشی المپیک.

5- معاهدۀ PCT یا پیمان همکاری ثبت گواهی اختراع مصوب 19 ژوئن 1970 و اصلاحی واشنگتن دوم اکتبر 1979 و سوم فوریه 1984 که تا اول سال 2000 میلادی 105 کشور عضو این پیمان شده اند.

6- قرارداد مربوط به حفظ اسرار اختراع مصوب 12 سپتامبر 1960 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(OTAN).

7- معاهدۀ استرازبورگ 28 مه 1971 مربوط به علائم صنعتی و تجاری و معاهدۀ بوداپست 27 آوریل 1977 در همین زمینه.

8- کنوانسیون پاریس 2 دسامبر 1961 مربوط به حمایت از دست آوردهای مربوط به گونه های جدید گیاهان و نباتات که در 10 نوامبر 1972و 23 اکتبر1978و آوریل 1991 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. (کنوانسیون UPOV) .

9- معاهدۀ مربوط به تودیع بین المللی نقش ها و مدل های صنعتی لاهه 6 نوامبر 1925 که در سال 1934 در لندن و در سال 1960 در لاهه مورد تجدید نظر قرارگرفته و به موجب سند الحاقی سال 1961 موناکو و سند تکمیلی سال 1967 تحولاتی در خصوص تودیع و تسلیم بین المللی نقش ها و مدل های صنعتی به وجود آمد و همانند معاهدۀ مادرید با تودیع مارک ها و آرم های صنعتی در دفتر بین المللی، صاحب امتیاز آرم ها و مارک های مزبور در بسیاری از کشورهای عضو معاهده، مورد حمایت قرار گرفت و به موجب معاهدۀ لوکارنو مورخ 8 اکتبر 1968 طبقه بندی بین المللی، نقش ها و مدل های صنعتی پیش بینی شد که تغییراتی در 28سپتامبر1979 در این زمینه به عمل آمد و سند جدید امضاء شدۀ ژنو در سال 1999 با پذیرش سند لاهه، اجازه داده است در زمینه ثبت علائم بین المللی علائم و اختراعات رابطۀ مطلوبی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز ایجاد شود.

10- سند بین المللی مربوط به اظهارنامه های اصلی (اولیه ) لیسبون 31 اکتبر 1958 مربوط به ثبت و صدور گواهی نامۀ اختراعات و علائم، به منظور حمایت بین المللی اسامی اصلی ثبت شده در کشور متبوع متقاضی که 14 ژوئیه 1967 در استکهلم تجدید نظر شده است.

11. معاهدۀ واشنگتن 26 مارس 1989 راجع به مالکیت فکری.

12- کنوانسیون استراسبورگ 27 نوامبر 1963 مربوط به یکنواختی بعضی از عناصر مربوط به حقوق گواهی نامه اختراع، تجدید نظر شده در استکهلم 14 ژوئیه 1967 و تکمیلی 2 ژانویه 1968 آن و کنوانسیون مونیخ 5 اکتبر 1973 در ارتباط با گواهی نامه اختراع اروپایی(CBE).

13. معاهدۀ واشنگتن 26 مه 1989 مربوط به حمایت بین المللی مالکیت فکری.

14. کنوانسیون لوگزامبورگ 1975 مربوط به گواهی اروپایی برای بازار مشترک و مؤسسۀ گواهی مشترک. این کنوانسیون تکمیل شده است با یک توافق نامه در زمینه گواهی نامۀ اختراع مشترک که به تاریخ 15 دسامبر 1989 در لوزامبورگ منعقد گردیده و در این توافق نامه، مقررات و عناوین واحدی برای تمامی کشورهای عضو بازار مشترک اروپایی پیش بینی شده است تا به موجب مقررات یکنواخت توافق شده گواهی نامۀ اختراع مشترک مورد حمایت کشورهای عضو اروپایی کنوانسیون قرار گیرد ولی همۀ کشورهای اروپایی این معاهده را به مرحله اجرا در نیاورده اند.

15- معاهده اروپایی(EEE) که مربوط است به چشم انداز اقتصادی اروپایی و ارتباط آن با مالکیت فکری (پروتکل 28 مورخ 2 مه 1992) .

علاوه بر معاهدات بین المللی که بر پایه اصول کلی و عمومی در زمینۀ حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت فکری جهانی استوار است، در بین دولت های مختلف از جمله دول اروپایی و اتحادیه اروپا توافق های منطقه ای و محلی نیز به وجود آمده است که می تواند مفید و کارساز باشد و به بعضی از آن ها نیز اشاره خواهد شد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.