ثبت شرکتاخبار و مقالاتجدیدترینقانون تجارت در مدارک شرکت

قانون تجارت در مدارک شرکت

قانون تجارت در مدارک شرکت مواردیی را ذکر است و ویژگی هر یک از اسناد شرکت را شرح داده است. مانند اصول اساسنامه در شرکت که برای ثبت این شرکتها در تهران در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. ارائه شود.

خارج از تهران، به موجب ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب ۱۳۱۱)، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید.

در نقاطی که اداره یا دایره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد.

دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاريخ تأسيس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.

مواردی چون تغییر مدیر شرکت با تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تأثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ۹ نظامنامه قانون تجارت مقرر می دارد:

«در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه با تغییر در تعیین کیفیت تفريغ حساب یا تغيير اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و با تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

بیشتر بدانید ...
گرید پیمانکاری

قانون تجارت در مدارک شرکت

قانون تجارت در مدارک شرکت

مدیران شرکتها، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.

این مدارک را نظامنامه قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

در شرکتهای تضامنی

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
 3. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی،
 4. نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

در شرکتهای نسبی

 1. برگه مصدق از شرکتنامه،
 2. مصدق از اساسنامه (اگر باشد)،
 3. نام مدیر یا مدیران شرکت،
 4. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.

در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

 1. نمونه مصدق از شرکتنامه،
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)،
 3. نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

برای ثبت شرکتهای ایرانی نیز ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.

از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :