ثبت شرکتتماس با ما

تماس با ما

همه جا در دسترس و پاسخگو

ثبت شرکت با راهکارهای ما آسان می شود ، با قسمت تماس آنی پایش که در پایین سایت آمده با ما تماس بگیرید و از ما راهکار بخواهید.

دفتر کرج : 327 11 327 - 026 خط ویژه

دفتر کرج : 327 11 327 - 026 خط ویژه

دفتر تهران : 156 55 266 - 021 خط ویژه

دفتر تهران : 156 55 266 - 021 خط ویژه

شماره همراه : 40 59 368 0912

شماره همراه : 40 59 368 0912

واحد مشاوره ثبتی و اداری : 026532775659

واحد مشاوره ثبتی و اداری : 026532775659

شماره همراه :09128622724 مشاوره

شماره همراه :09128622724 مشاوره

پشتیبانی شرکت های خصوصی:02632737415

پشتیبانی شرکت های خصوصی:02632737415

پشتیبانی شرکت های دولتی:  02632737472

پشتیبانی شرکت های دولتی: 02632737472

صدای مشتری تلفن: 02632737459

صدای مشتری تلفن: 02632737459

ایمیل:[email protected]

نشانی دفتر مرکزی : طالقانی جنوبی . جنب بانک سرمایه ساختمان مهدی.طبقه هفت واحد 702 کدپستی:3133931967 نمابر: 02632736270

نشانی دفتر مرکزی : طالقانی جنوبی . جنب بانک سرمایه ساختمان مهدی.طبقه هفت واحد 702 کدپستی:3133931967 نمابر: 02632736270

روابط عمومی تلفن:  02632733419

روابط عمومی تلفن: 02632733419

ایمیل:[email protected]