جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

مطالبه بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام

مطالبه بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام

بحث در این متن در مورد نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام خواهیم پرداخت. در صورت پیش آمدن هر سوالی در این زمینه تنها کافی است با کارشناسان مجرب مجتمع ثبتی پایش تماس گرفته تا آن ها با تجارب خود در کم ترین زمان شما را یاری کنند. در ادامه همراه ما باشید.

چگونگی مطالبه بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام

مبلغ اسمی سهام چیست ؟

ازموارد و کلماتی که در شرکت‌های سهامی بسیار به گوش میرسد مبلغ اسمی سهام است. منظور از ارزش اسمی یا مبلغ اسمی سهام میزان مبلغی می باشد که  آن را روی برگه سهامی نویسند.

سهام چیست ؟

در مبحث سرمایه و تعهدات شرکت‌های سهامی، سرمایه را به قطعات مساوی با نام حقوقی  «سهام» تقسیم خواهند کرد.

برای مثال در یک شرکت سهامی اگر مبالغ  ۱۰ میلیون تومان سرمایه دوجود داشته باشد و قطعات سهام آن به صورت ۱ میلیون تومانی باشد. در واقع در این شرکت ۱۰ سهم ایجاد شده و جزو سرمایه می باشد. درکل به معنی ۱۰ سهم یک میلیون تومانی است، که هرکدام از شرکا می‌توانند این سهام را که می‌خواهند، خریداری کنند.

در صورتی که شرکایی که از قبل مقداری مشخص از سرمایه شرکت را تأمین کرده باشند تحت عنوان سهامدار در شرکت شناخته خواهند شد و اتخاذ تصمیمات شرکت به موافقت و مخالفت این دسته افراد  بستگی خواهد داشت.

در این میان افرادی که سهام‌دار در شرکت هستند، برگه سهامی برای شناسایی سهام دار بودن ان ها ارائه می شود که بر روی آن مبالغ سهام درج شده.

تاییدیه سهام چیست ؟

با در نطر داشتن این موضوع که حسابرس  و هیئت مدیره در شرکت ها به انجام رسیدگی حساب های سال و تنظیم مبالغ اسمی در شرکت می پردازند. برای انجام این امور نیاز به اطلاعاتی در مورد سهام این شرکت ها خواهند داشت. از این رو برا انجام این امر باید به موارد مهمی در زمینه ارائه مدارک و اخذ تاییدیه سهام توجه شود که در ادامه به ان ها می پردازیم.

  • ارائه تعداد و نیز مطرح کردن درصد سهام عادی شرکت با تعیین مبالغ پرداخت شده شرکت و سایر مشخصات سهام
  • تعداد سهام های ممتاز شرکت به همراه مبالغ پرداخت شده و تعهدات شرکت
  • شماره های گواهی های سهام شرکت
  • تعیین کلیه سود های مشخص شده سهام پرداختی در سال مالی
  • ارائه مشخصات و ارائه معاملات انجام گرفته در شرکت ها
  • ارسال صورت های مالی یک ساله شرکت به همراه تاریخ و آگهی تغییرات شرکت

مطالبه بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام

مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده

تنها تعهدی که یک سهامدار در شرکت دارد پرداختن به مبالغ اسمی در شرکت است. در صورتی که دارنده سهام به این تعهد خود عمل کند دیگر تعهدی نخواهد داشت. به واقع سهامداران جز پرداخت بدهی طلبکاران شرکت نخواهد داشت.

اگر که شرکت قادر به پرداخت بدهی شرکت و طلبکاران نباشد برای پرداخت مبالغ نمی توان به سهامداران مراجعه کرد. تنها تعهد سهامداران به همان میزان تعهد آن ها بوده و نه بیشتر.

مؤسسین و پذیره نویسان مقداری از مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت سهامی خاص را که، همان طور که ( شماره 30 و 59 ) گفته شد، نباید از سی و پنج درصد مبلغ سهم کمتر باشد، نقداً پرداخت می کنند. نسبت به بقیه آن تعهد می نمایند که در موقع مطالبه به ترتیبی که در اساسنامه معین شده است به تأدیه آن اقدام کنند.

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی،  باید ظرف مدت معین در اساسنامه، مطالبه شود و مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن، باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید. کسی که تعهد خرید سهامی را کرده، مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم می باشد. در صورتی که قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم، آن را به دیگری انتقال دهد، دارنده جدید سهم مسؤول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

از انواع  روش های کاهش سرمایه در شرکت های سهامی می توان به عدم پرداخت سرمایه متعهد شده موسسین و سهامداران نام برد که برای اجرای آن باید مراحل زیر را پیمود:

هر زمان که شرکت تصمیم به مطالبه و اخذ تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام بکند، باید توسط  انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار که از قبل آگهی های مربوط به شرکت  را نیز در آن منتشر کرده اند به تمامی سهامداران اطلاعات لازم را ارائه دهد.

در واقع منظور از مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی خواهد بود که باید در زمان و مهلت مشخص که این زمان در متن اساسنامه قید شده اخذ شود.

درغیر این  هیئت مدیره شرکت اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای صاحبان سهام کرده و در آن مجمع برای کاهش سرمایه شرکت تا مبلغ پرداخت شده سرمایه در متن اساسنامه دعوت های لازم را به عمل می آورد و مجمع مورد نظر را تشکیل می دهد. گرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

دریافت مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مبلغ و میزانی که باید از کلیه صاحبان سهام و بدون در نظر گرفتن تبعیض از آن ها اخذ شود انجام گیرد. هم چنین پس از اینکه تمامی مراسلات را با رعایت تشریفات مربوطه انجام دادند و از عدم پرداخت سرمایه تعهدی توسط سهامداران مربوطه اطمینان حاصل کردند، شرکت باید با ارائه مدارک و تعهدات مربوط به  جهت کاهش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه کند.

هرگاه مبلغ پرداخت نشده سهام در ظرف مدت معلوم و مشخص از سوی مراجع در اساسنامه شرکت اخذ نشود، هیأت مدیره شرکت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده داده وبرای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه، تشکیل دهد.

در غیر این صورت هر ذی نفع، حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده، به دادگاه های مربوطه درخواست را ارسال کند و بدین ترتیب امور را پیگیر شود.

رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت ها نیر در شرکت های سهامی در زمان مشخص و  مقرر شده، مبالغ پرداخت نشده را به همراه مستندات مربوط به مبلغ اسمی سهام شرکت اخذ نکنند یا تا دو ماه تا پایان مهلت مشخص شده، مجمع عمومی فوق العاده را برای کاهش دادن سهام و سرمایه شرکت تا میزان همان مبالغ پرداخت شده دعوت نکرده باشد، از سوی قانون به پرداخت مجازاتبه شرح: حبس یا پرداخت هزینه جزای نقدی یا در مواردی نیز با مجازات هر دو نوع محکوم می شود.

مسئول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده

در شرکت ها سهامداران مسئول در پرداخت معوقات شرکت بوده و با در نظر داشتن قراردادی بودن سهام و اوراق پذیره نویسی باید از سوی سهامداران میزان سهمی که پذیره نویسی شده است در قالب اساسنامه توسط شخص مدیر و یا موسسین شرکت به امضا رسیده به عنوان بدهکار در شرکت مطرح شود. در این میان دارنده هر سهم در شرکت متعهد به پرداخت بدهی خواهد بود.

شرایط مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام

میزان و نیز مهلت پرداخت مبالغ اسمی سهام در شرکت ها در متن اساسنامه شرکت ها درج می شود. شرکت ها تا زمانی که مبالغ مطالبه در سهام را به صورت کانل دریافت نکرده باشد نمی تواند اوراقی را انتشار داده و یا اقدام به افزایش سرمایه کند.

در همین راستا منافع شرکت حکم می کند که مبالغ مطالبات پرداخت نشده را انجامداده و آن را در اسانامه درج کند.

هم چنین می تواند برای فروش سهام در بازارهای مالی اقدام کنند. در این صورت اگر شخص متعهد شده به پرداخت بدهی و دارنده سهم یک نفر باشد باید اقدام به پرداخت مبالغ بدهی کنند.

در صورت انتقال سهم به شخصی دیگر باید در زمان مشخص و با ارائه مبالغ بدهی را پرداخت کنند. تعهدهای انجام شده به منزله مالکیت سهم بوده و به وسیله انتقال ورقه سهام انجام می شود.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص مطالبه مبلغ اسمی سهام تنها کافی است با شماره تماس های مجتمع ثبتی پایش تماس حاصل فرمایید.

تیم ثبتی پایش شما را در کم ترین زمان یاری خواهند کرد تا شما در حداقل زمان و با صرف کم ترین هزینه به اهداف خود دست یابید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مددی
مددی
1 سال قبل

سلام وقتتون بخیر . ببخشید اگر شرکتی سهامی خاص تعهد صاحبان سهام داشته باشد و از طریق جاری شرکا که به شرکت طی سال پول پرداخت کرده باشد می توان طلب سهامداران را با تعهد صاحبان سهام تهاتر کرد و آیا این عمل نیاز به انتشار در آگهی برای رفع تعهد صاحبان سهام لزوم دارد یا خیر ؟