جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟

اساسنامه شرکت اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش ها و سرمایه و دارایی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند معین مى‌گردد. هدف و روش فعالیت و وظیفه های هر کدام یک از اعضای شرکت و عیات مدیره و مجمع های عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و روش انتخاب و مدت زمان ماموریت و روش مشخص کردن جانشینانی که فوت نموده یا کناره گیری کرده اند و یا ورشکسته و برکنار شده اند مشخص می شود.در خصوص اساسنامه بایستی تمامی موارد آن رعایت شود و رعایت و پیروی از آن الزامی و ضروری است و همان گونه که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه او سبب هویت و اعتبار می گردد در شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد و محدوده اختیارات و وظایف مدیران و اندازه مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن درج می شود. بنابراین شرکت‌هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه‌اى باشند. به همین منظور شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص بایستی دربردارنده اساسنامه باشند. مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48 اساسنامه بایستی دربردارنده نکته هایی به شرح ذیل باشد. نام شرکت قید می گردد. موضوع شرکت به صورت واضح و روشن ذکر می گردد. مدت زمان شرکت قید می گردد. در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد بایستی مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن ذکر می گردد. مبلغ سرمایه شرکت مشخص و وجوه نقدى و غیرنقدى آن تعیین می شود. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آن ها و در صورتی که به وجود آوردن سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام بایستی تعیین و ذکر می گردد. مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه تقاضا بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید تقاضا شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد تعیین می شود. روش انتقال سهام با نام ذکر می گردد. روش و شیوه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس قید می گردد. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، شرایط و ترتیب آن ها بایستی قید می گردد. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت قید می گردد. زمان ها و ترتیب دعوت مجامع ذکر می گردد. مقررات درباره حد اندازه لازم به منظور تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آن ها ذکر می گردد. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند قید می گردد. وظیفه ها و محدوده اختیارهای مدیران مشخص می گردد. تعداد سهام تضمینى که مدیران بایستی به صندوق شرکت بپردازند قید می گردد. این که شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و انتخاب و مدت مأموریت آن ها بایستی قید می گردد. آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه تعیین و مشخص می گردد. روش انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن قید می گردد. چگونگى تغییر اساسنامه قید می گردد.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست؟ اساسنامه شرکت در حقیقت سندى است که به آن اعتبار مى‌دهد. در واقع ارکان اصلی شرکتهای سهامی محسوب می شود. در واقع برای ثبت شرکت و تاسیس همه شخصیت های حقوقی تنظیم اساسنامه الزامی است اما شرکت نامه برای برخی شرکت ها لازم است تنظیم شود.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟

سند هویت شرکت های تجارتی اساسنامه می باشد. این عبارت به این معنی می باشد که در اساسنامه هر شرکت مشخصات و خصوصیات آن مانند نام، موضوع و هدف و دارایی و مدیران و روش انتخاب و وظیفه ها و اختیارهای آن ها و روش های تعیین جانشین در مواردی که برخی از آن ها فوت نموده و یا ورشکسته گردیده و یا کناره گیری کرده و یا صلاحیت او گرفته شده باشد.

تعیین و مشخص مى گردد و به‌ صورت کلى دستورالعمل ها و راه و روش های شرکت در آن ذکر مى‌گردد. محتوای آن به منظور همه شرکاء لازم‌الرعایه می باشد و هم چنین کلیه شرکای شرکت‌ها بایستی در بردارنده اساسنامه‌اى باشند که در بحث شرکت‌هاى سهامى توضیح لازم در رابطه با آن داده شده است.

 

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟
تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟

اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش ها و سرمایه و دارایی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند معین مى‌گردد.

هدف و روش فعالیت و وظیفه های هر کدام یک از اعضای شرکت و عیات مدیره و مجمع های عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و روش انتخاب و مدت زمان ماموریت و روش مشخص کردن جانشینانی که فوت نموده یا کناره گیری کرده اند و یا ورشکسته و برکنار شده اند مشخص می شود.

در خصوص اساسنامه بایستی تمامی موارد آن رعایت شود و رعایت و پیروی از آن الزامی و ضروری است و همان گونه که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه او سبب هویت و اعتبار می گردد در شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد. محدوده اختیارات و وظایف مدیران و اندازه مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن درج می شود.

بنابراین شرکت‌هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه‌اى باشند.

به همین منظور شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص بایستی دربردارنده اساسنامه باشند.

نکات مربوط به اساسنامه شرکت تجاری

مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48 اساسنامه بایستی در بردارنده نکته هایی به شرح ذیل باشد.

 1. نام شرکت قید می گردد.
 2. موضوع شرکت به صورت واضح و روشن ذکر می گردد.
 3. مدت زمان شرکت قید می گردد.
 4. در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد بایستی مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن ذکر می گردد.
 5. مبلغ سرمایه شرکت مشخص و وجوه نقدى و غیرنقدى آن تعیین می شود.
 6. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آن ها و در صورتی که به وجود آوردن سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام بایستی تعیین و ذکر می گردد.
 7. مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه تقاضا بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید تقاضا شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد تعیین می شود.
 8. روش انتقال سهام با نام ذکر می گردد.
 9. روش و شیوه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس قید می گردد.
 10. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، شرایط و ترتیب آن ها بایستی قید می گردد.
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت قید می گردد.
 12. زمان ها و ترتیب دعوت مجامع ذکر می گردد.
 13. مقررات درباره حد اندازه لازم به منظور تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آن ها ذکر می گردد.
 14. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند قید می گردد.
 15. وظیفه ها و محدوده اختیارهای مدیران مشخص می گردد.
 16. تعداد سهام تضمینى که مدیران بایستی به صندوق شرکت بپردازند قید می گردد.
 17. این که شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و انتخاب و مدت مأموریت آن ها بایستی قید می گردد.
 18. آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه تعیین و مشخص می گردد.
 19. روش انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن قید می گردد.
 20. چگونگى تغییر اساسنامه قید می گردد.

شرکتنامه

در پاسخ به سوال تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟ شرکتنامه هم نوعى سند رسمى است که بین دو یا چند شریک به‌ منظور تشکیل شرکت تجارتى تنظیم مى‌شود و برابر قانون تجارت (ماده ۱۹۷ قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد.

ولی شرکت نامه مختص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است اما شرکت های سهامی و تعاونی به شرکت نامه نیازمند نمی باشند.

در همان ماه اول بایستی چکیده شرکت نامه و پیوست های آن به وزارت دادگستری ارسال گردد شایان ذکر است که این سند سند ی معتبر و با اهمیت می باشد که در حقیقت محتویات آن بخشی از اساسنامه شرکت می باشد که توسط قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است.

در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و توسط موسسین تنظیم می گردد. به طور معمول چکیده ای از اساسنامه به تشریح ذیل در آن قید می شود:

 1. نام شرکت درج می گردد.
 2. موضوع شرکت درج می گردد.
 3. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی درج می گردد.
 4. میزان سهم‌الشرکه هر کدام یک از شرکاء درج می گردد.
 5. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن درج می گردد.
 6. اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با ذکر مشخصات کامل و اقامتگاه هر کدام یک از آن ها درج می گردد.
 7. اسم های مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات اشخاصی که حق امضاء دارند درج می گردد.
 8. مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت در ان درج می گردد.
 9. تاریخ و شیوه رسیدگى به حساب‌ها و روش های تقسیم سود و زیان شرکت درج می گردد.
 10. انحلال شرکت قید می گردد.
 11. دیگر نکته هایی که لازم باشد قید می گردد.
 12. در انتها شرکت‌نامه بایستی به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.
5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها