جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟

اساسنامه شرکت اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش ها و سرمایه و دارایی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند معین مى‌گردد. هدف و روش فعالیت و وظیفه های هر کدام یک از اعضای شرکت و عیات مدیره و مجمع های عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و روش انتخاب و مدت زمان ماموریت و روش مشخص کردن جانشینانی که فوت نموده یا کناره گیری کرده اند و یا ورشکسته و برکنار شده اند مشخص می شود.در خصوص اساسنامه بایستی تمامی موارد آن رعایت شود و رعایت و پیروی از آن الزامی و ضروری است و همان گونه که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه او سبب هویت و اعتبار می گردد در شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد و محدوده اختیارات و وظایف مدیران و اندازه مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن درج می شود. بنابراین شرکت‌هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه‌اى باشند. به همین منظور شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص بایستی دربردارنده اساسنامه باشند. مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48 اساسنامه بایستی دربردارنده نکته هایی به شرح ذیل باشد. نام شرکت قید می گردد. موضوع شرکت به صورت واضح و روشن ذکر می گردد. مدت زمان شرکت قید می گردد. در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد بایستی مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن ذکر می گردد. مبلغ سرمایه شرکت مشخص و وجوه نقدى و غیرنقدى آن تعیین می شود. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آن ها و در صورتی که به وجود آوردن سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام بایستی تعیین و ذکر می گردد. مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه تقاضا بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید تقاضا شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد تعیین می شود. روش انتقال سهام با نام ذکر می گردد. روش و شیوه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس قید می گردد. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، شرایط و ترتیب آن ها بایستی قید می گردد. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت قید می گردد. زمان ها و ترتیب دعوت مجامع ذکر می گردد. مقررات درباره حد اندازه لازم به منظور تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آن ها ذکر می گردد. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند قید می گردد. وظیفه ها و محدوده اختیارهای مدیران مشخص می گردد. تعداد سهام تضمینى که مدیران بایستی به صندوق شرکت بپردازند قید می گردد. این که شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و انتخاب و مدت مأموریت آن ها بایستی قید می گردد. آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه تعیین و مشخص می گردد. روش انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن قید می گردد. چگونگى تغییر اساسنامه قید می گردد.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست؟ اساسنامه شرکت در حقیقت سندى است که به آن اعتبار مى‌دهد. در واقع ارکان اصلی شرکتهای سهامی محسوب می شود. در واقع برای ثبت شرکت و تاسیس همه شخصیت های حقوقی تنظیم اساسنامه الزامی است اما شرکت نامه برای برخی شرکت ها لازم است تنظیم شود.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟

سند هویت شرکت های تجارتی اساسنامه می باشد. این عبارت به این معنی می باشد که در اساسنامه هر شرکت مشخصات و خصوصیات آن مانند نام، موضوع و هدف و دارایی و مدیران و روش انتخاب و وظیفه ها و اختیارهای آن ها و روش های تعیین جانشین در مواردی که برخی از آن ها فوت نموده و یا ورشکسته گردیده و یا کناره گیری کرده و یا صلاحیت او گرفته شده باشد.

تعیین و مشخص مى گردد و به‌ صورت کلى دستورالعمل ها و راه و روش های شرکت در آن ذکر مى‌گردد. محتوای آن به منظور همه شرکاء لازم‌الرعایه می باشد و هم چنین کلیه شرکای شرکت‌ها بایستی در بردارنده اساسنامه‌اى باشند که در بحث شرکت‌هاى سهامى توضیح لازم در رابطه با آن داده شده است.

اساسنامه شرکت اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش ها و سرمایه و دارایی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند معین مى‌گردد. هدف و روش فعالیت و وظیفه های هر کدام یک از اعضای شرکت و عیات مدیره و مجمع های عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و روش انتخاب و مدت زمان ماموریت و روش مشخص کردن جانشینانی که فوت نموده یا کناره گیری کرده اند و یا ورشکسته و برکنار شده اند مشخص می شود.در خصوص اساسنامه بایستی تمامی موارد آن رعایت شود و رعایت و پیروی از آن الزامی و ضروری است و همان گونه که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه او سبب هویت و اعتبار می گردد در شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد و محدوده اختیارات و وظایف مدیران و اندازه مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن درج می شود. بنابراین شرکت‌هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه‌اى باشند. به همین منظور شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص بایستی دربردارنده اساسنامه باشند. مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48 اساسنامه بایستی دربردارنده نکته هایی به شرح ذیل باشد. نام شرکت قید می گردد. موضوع شرکت به صورت واضح و روشن ذکر می گردد. مدت زمان شرکت قید می گردد. در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد بایستی مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن ذکر می گردد. مبلغ سرمایه شرکت مشخص و وجوه نقدى و غیرنقدى آن تعیین می شود. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آن ها و در صورتی که به وجود آوردن سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام بایستی تعیین و ذکر می گردد. مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه تقاضا بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید تقاضا شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد تعیین می شود. روش انتقال سهام با نام ذکر می گردد. روش و شیوه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس قید می گردد. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، شرایط و ترتیب آن ها بایستی قید می گردد. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت قید می گردد. زمان ها و ترتیب دعوت مجامع ذکر می گردد. مقررات درباره حد اندازه لازم به منظور تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آن ها ذکر می گردد. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند قید می گردد. وظیفه ها و محدوده اختیارهای مدیران مشخص می گردد. تعداد سهام تضمینى که مدیران بایستی به صندوق شرکت بپردازند قید می گردد. این که شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و انتخاب و مدت مأموریت آن ها بایستی قید می گردد. آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه تعیین و مشخص می گردد. روش انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن قید می گردد. چگونگى تغییر اساسنامه قید می گردد.

اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن راه و روش ها و سرمایه و دارایی شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند معین مى‌گردد.

هدف و روش فعالیت و وظیفه های هر کدام یک از اعضای شرکت و عیات مدیره و مجمع های عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و روش انتخاب و مدت زمان ماموریت و روش مشخص کردن جانشینانی که فوت نموده یا کناره گیری کرده اند و یا ورشکسته و برکنار شده اند مشخص می شود.

در خصوص اساسنامه بایستی تمامی موارد آن رعایت شود و رعایت و پیروی از آن الزامی و ضروری است و همان گونه که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه او سبب هویت و اعتبار می گردد در شخص حقوقی هم اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد. محدوده اختیارات و وظایف مدیران و اندازه مسئولیت آن ها و روش کارکرد آن ها در آن درج می شود.

بنابراین شرکت‌هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه‌اى باشند.

به همین منظور شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص بایستی دربردارنده اساسنامه باشند.

نکات مربوط به اساسنامه شرکت تجاری

مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48 اساسنامه بایستی در بردارنده نکته هایی به شرح ذیل باشد.

 1. نام شرکت قید می گردد.
 2. موضوع شرکت به صورت واضح و روشن ذکر می گردد.
 3. مدت زمان شرکت قید می گردد.
 4. در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد بایستی مقر اصلی شرکت و محل شعبه آن ذکر می گردد.
 5. مبلغ سرمایه شرکت مشخص و وجوه نقدى و غیرنقدى آن تعیین می شود.
 6. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آن ها و در صورتی که به وجود آوردن سهام ممتاز مورد نظر باشد تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام بایستی تعیین و ذکر می گردد.
 7. مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه تقاضا بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید تقاضا شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد تعیین می شود.
 8. روش انتقال سهام با نام ذکر می گردد.
 9. روش و شیوه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس قید می گردد.
 10. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، شرایط و ترتیب آن ها بایستی قید می گردد.
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت قید می گردد.
 12. زمان ها و ترتیب دعوت مجامع ذکر می گردد.
 13. مقررات درباره حد اندازه لازم به منظور تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آن ها ذکر می گردد.
 14. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند قید می گردد.
 15. وظیفه ها و محدوده اختیارهای مدیران مشخص می گردد.
 16. تعداد سهام تضمینى که مدیران بایستی به صندوق شرکت بپردازند قید می گردد.
 17. این که شرکت شامل چند نفر بازرس خواهد بود و انتخاب و مدت مأموریت آن ها بایستی قید می گردد.
 18. آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه تعیین و مشخص می گردد.
 19. روش انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن قید می گردد.
 20. چگونگى تغییر اساسنامه قید می گردد.

شرکتنامه

در پاسخ به سوال تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست ؟ شرکتنامه هم نوعى سند رسمى است که بین دو یا چند شریک به‌ منظور تشکیل شرکت تجارتى تنظیم مى‌شود و برابر قانون تجارت (ماده ۱۹۷ قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد.

ولی شرکت نامه مختص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است اما شرکت های سهامی و تعاونی به شرکت نامه نیازمند نمی باشند.

در همان ماه اول بایستی چکیده شرکت نامه و پیوست های آن به وزارت دادگستری ارسال گردد شایان ذکر است که این سند سند ی معتبر و با اهمیت می باشد که در حقیقت محتویات آن بخشی از اساسنامه شرکت می باشد که توسط قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است.

در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و توسط موسسین تنظیم می گردد. به طور معمول چکیده ای از اساسنامه به تشریح ذیل در آن قید می شود:

 1. نام شرکت درج می گردد.
 2. موضوع شرکت درج می گردد.
 3. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی درج می گردد.
 4. میزان سهم‌الشرکه هر کدام یک از شرکاء درج می گردد.
 5. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن درج می گردد.
 6. اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با ذکر مشخصات کامل و اقامتگاه هر کدام یک از آن ها درج می گردد.
 7. اسم های مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات اشخاصی که حق امضاء دارند درج می گردد.
 8. مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت در ان درج می گردد.
 9. تاریخ و شیوه رسیدگى به حساب‌ها و روش های تقسیم سود و زیان شرکت درج می گردد.
 10. انحلال شرکت قید می گردد.
 11. دیگر نکته هایی که لازم باشد قید می گردد.
 12. در انتها شرکت‌نامه بایستی به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.
5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها