جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

تاسیس شرکت مهندسین مشاور

تاسیس شرکت مهندسین مشاور

ما برای شما مقاله ای تهیه کرده ایم تا به کمک آن با روش تاسیس شرکت مهندسین مشاور آشنا شوید. در ادامه به هر آنچه که درمورد مهندسین مشاور و خدمات مربوط به آنها نیاز است، پرداخته ایم. علاوه بر آن، شروط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت را برای شما یادآور می شویم.

معرفی مهندسین مشاور

در حقیقت کسی یا کسانی که در حرفه ی مطالعه و گرافیک و تهیه و اداره ی پروژه متخصص و کاربلد باشند را می توان مهندسین مشاور نامید. مهندسین مشاور باید ابتدا از وجهه های مرسوم تایید صلاحیت شده و مهندس و افراد کاربلد مورد نیاز جهت انجام پروژه را گزینش کرده باشد.

مهندسین مشاور همانطور که گفته شد جهت اجرای پروژه به افراد کاربلد نیاز دارند، بعضی از حرفه های مورد نیاز آنها را ذکر می کنیم: معمارساختمان- حسابگر طراح و محاسبه سازه- نقشه بردار- نقشه کش- مترور- برنامه ریز- مامور اداره پروژه- رایانه- موسسین رشته برق- موسسین رشته مکانیک.

تاسیس شرکت مهندسین مشاور

مهندسین مشاور برای اجرای خدمات لازم ابتدا تعهد و قراردادی را تبیین می کند. روش کار آنها طی سه مرحله انجام می گیرد که در زیر به آنها می پردازیم:

مرحله اول : مطالعات مقدماتی

الف)تحقیق و شناخت بهتر روی طرح موردنظر

ب)آماده سازی و ارائه ی طرح های ابتدایی و پیشین

مرحله دوم: تهیه طرح و نقشه های اجرایی

الف) تحقیق عمقی در مورد مصالح و منابع طبیعی موردنیاز، موارد مربوط به زمین شناسی، هواشناسی، آب های زیرزمینی و آشامیدنی، اداره فاضلاب و همچنین کلیه شرایط محلی و رایج موردنیاز برای تهیه پروژه وسپس نتیجه گیری.

ب) بکارگیری فنی حساب وکتاب ها وتنظیم طرح های قابل اجرا و اخیر.

ج) باید ویژگی های فنی و عمومی و شخصی فراهم شده را دراختیار مهندس مشاور پروژه گذاشت که براساس طرح های بخش مدیریت و برنامه ریزی کشور تبیین شده است.

د)برای هرکدام از انواع امور یک جدول برحسب میزان کار تنظیم کرد.

ه)طی کردن مرحله دوم که شامل آماده و ارائه گزارش تمام اطلاعات، زمان موردنیاز جهت اجرای پروژه و برنامه ریزی مالی می باشد و سپس طی کردن مرحله سوم یعنی همان اجرای امور.

ی)آماده سازی و تبیین سندها و کلیه مدارک مناقصه.

مرحله سوم : انجام مناقصه و نظارت

الف)گزینش پیمانکاران پروژه و اجرای مناقصه

ب)ناظر بودن روی روش کار

ج)ناظر بودن بر چگونگی حفظ اسم شرکت مهندسی مشاور

در اینجا باید نکته ای را خاطرنشان کرد. در صورتی که در ذکر نام شرکت مهندسی مشاور، واژه “مهندسی” به کار رود، نشان دهنده این است که یکی از اعضای شرکت مهندس می باشد به بیان بهتر شرط استفاده از واژه مهندسی این است که حتماً یکی از اعضای شرکت باید دارای مدرک مهندسی باشد.

زمانی که تعدادی از اعضای شرکت که دارای مدرک مهندسی می باشند بیشتر از یک نفر باشد، می توان از واژه “مهندسین” در نام شرکت استفاده کرد و چنانچه کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی باشند واژه “گروه مهندسین” در نام شرکت به کار می رود.

ثبت شرکت مهندسی مشاور

هنگامی که یک شرکت مهندسی مشاور در مرحله ثبت قرارمی گیرد،باید روش آن تحت عنوان شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و یا تضامنی انتخاب گردد.

دراین مقاله پیرامون شرکت های سهامی خاص، شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی می پردازیم. برای آگاهی بیشتر شما با شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت های مهندسی مشاور در قالب های ذکر شده نکاتی را خاطرنشان خواهیم کرد.

پس از ثبت شرکتتان موظف هستید اقدام به تنظیم پلمپ دفاتر تجاری عملکرد خود کرده تا بر اساس آن اداره ثبت شرکتها و دارایی برآوردهای مرتبط را انجام دهند. در این خصوص می توانید به مقاله لینک شده مراجعه کرده و نکات تخصصی را مطالعه کنید.

تاسیس شرکت مهندسین مشاور

ثبت شرکت مهندسین مشاور سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ویژگی هایی دارد که اینک ذکر می کنیم: سرمایه شرکت فقط توسط موسسین شرکت جمع آوری می شود.

پس از تشکیل شرکت این سرمایه به سهام بین اعضای شرکت تقسیم شده و میزان مسئولیت هر کدام از آنها محدود به میزان سرمایه آورده ی آنهامی باشد. حداقل سهامداران مورد نیاز جهت تشکیل شرکت ۳نفراست.

نکته دیگری که حائزاهمیت می باشد ضرورت ذکر عنوان “شرکت سهامی خاص” در نام انتخابی شرکت می باشد. در واقع چه قبل از نام و چه بعد از نام انتخابی حتماً باید عنوان شرکت سهامی خاص بطور واضح ومبرا قید شود.

ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل به ۲ نفر شریک نیاز است. هدف این شرکت ها معمولاً اهداف تجاری می باشد و سرمایه جمع آوری شده در شرکت به سهام بین اعضا تقسیم نمی شود.

هر کدام از سهامداران به همان میزان سرمایه آورده ی خود در قبال شرکت مسئول خواهند بود. ضمناً قید عنوان “با مسئولیت محدود” نیز در نام انتخابی شرکت ضروری می باشد.

شرکت تضامنی

برای تاسیس یک شرکت تضامنی به حداقل ۲ نفر نیاز است. این شرکت تحت عنوان مخصوص و در راستای اهداف تجاری تاسیس می شود.

در این شرکت مسئولیت اعضای شرکت به صورت ضامن اعمال می شود یعنی در صورت قرض و بدهکاری شرکت در مقابل مطالبات، آنها موظفند از حساب شخصی خود کلیه مطالبات طلبکاران مدعی را پرداخت نمایند. چنانچه موقع عقد قرارداد چیزی جز این بین خود توافق کرده باشند از نظر قانونی صحت ندارد.

ذکر عنوان “شرکت تضامنی” در نام انتخابی شرکت ضروری است. همچنین نام یکی از شرکای اصلی شرکت باید در این نام قید شود.

شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص

 • حداقل به ۳ نفر شریک و ۲ نفر بازرس خارج از اعضا نیاز است.
 • حداقل سرمایه اولیه شرکت باید یکصد هزار تومان باشد.
 • حداقل ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت باید نقدا واریز گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص

 • کپی کلیه مدارک شناسایی و احراز هویت (کارت ملی و شناسنامه)
 • تعهدنامه ای که به امضای همه اعضاء رسیده باشد.
 • نسخه اصلی گواهی عدم سوء پیشینه
 • اخذ نسخه جواز در صورت نیاز

شرایط و مدارک شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود

مهمترین شرایط و مدارک شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است:

شرایط لازم :

 • حداقل سرمایه اولیه یکصد هزار تومان می باشد.
 • به حداقل ۲ نفر شریک لازم است.
 • پرداخت همه سرمایه شرکت در تعهدنامه ذکر شود.

مدارک مورد نیاز:

 • تصویرمدارک شناسایی همه اعضای شرکت (شناسنامه و کارت ملی)
 • نسخه اصلی گواهی عدم سوپیشینه کلیه اعضاء (اخذ آن از پلیس +10)
 • تعهدنامه توسط کلیه اعضا امضاشده باشد.
 • دریافت مجوز (چنانچه کارشناس سازمان ثبت شرکت ها تشخیص دهد.)

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی

نکات و شرایط لازم :

 • حداقل تعداداعضای جهت تشکیل شرکت تضامنی ۲نفر است. (در تعداد اعضای شرکت محدودیتی وجود ندارد.)
 • سرمایه اولیه شرکت نقدا و غیر نقدا قابل پرداخت می باشد.
 • پرداخت کلیه سرمایه نقدی جهت ثبت شرکت تضامنی نیاز است.
 • تهیه تقویم نامه پرداخت سرمایه های غیر نقدی شرکت (با موافقت کلیه شرکا طبق ماده ۱۲۲ قانون تجارت)
 • انتخاب حداقل یک مدیر از شرکای شرکت

نکته : چنانچه سرمایه غیز نقدی پرداختی به شرکت کمتر از قیمت اصلی آن به شرکت ارائه شود، به زیان اعضای شرکت خواهد بود. در همچین موقعیتی موافقت سایر شرکا و درج آن در تقویم نامه ضروری است.

تذکر : انتخاب بازرس برای شرکت های تضامنی اختیاری می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 • دو کپی از نسخه ی کامل شرکت نامه
 • دو نسخه کامل شده ی تقاضانامه
 • دو رونوشت از نسخه کامل شده ی اساسنامه
 • تهیه فهرست نام های مورد نظر برای شرکت بر اساس اولویت بندی + فیش واریز هزینه مورد نیاز
 • در صورت لزوم دریافت نسخه اصلی مجوز کار از مراکز مربوطه جهت فعالیت
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام اعضای شرکت و مدیر و هیئت نظارات (در صورتی که تعداد اعضاء از ۱۲ نفر بیشتر باشند.)
 • نسخه اصلی گواهی سوء پیشینه از کلیه اعضای هیئت مدیران و شخص مدیرعامل شرکت.
 • دو نسخه از نشست نامه مجمع عمومی موسسین
 • دو رونوشت از نشست نامه هیئت مدیران
 • نسخه اصلی وکالت نامه وکیل پایه یک دادگستری که در روند ثبت شرکت استخدام شده است.

اقدامات پس از ثبت شرکت مهندسی مشاور

پس از تکمیل روند ثبت شرکت، می توان به اختیار جهت دریافت رتبه یا درجه قدم گذاشت. به عبارتی شرکت هایی که قصد دارند با سازمان های دولتی و شرکت های معتبر بزرگ قرارداد ببندند به رتبه نیاز دارند تا بتوانند اعتماد مراکز دولتی دلخواه خود را جلب کنند.

نحوه رتبه بندی و شرایط مورد نیاز برای اعطای ان به شرکت های مختلف می توان این موارد را مثال زد: مقدار توانایی شرکت ها طبق تعداد اعضا و سابقه تجربه کاری آنها، ارائه بیمه نامه یا داشتن معرف نامه از سوی بیمه تامین اجتماعی تحت عنوان درستی و تاییدیه قرار داد، قوت مالی حساب شده ی شرکت طبق اظهارنامه مالیاتی سال اخیر فعالیت شرکت.

نحوه رتبه بندی و اعطای درجه به شرکت های مشاور نیز به همین روال گفته شده می باشد با این تفاوت که علاوه بر بررسی توانایی های فنی و مهندسی، درجه آنها به امکانات نرم افزاری شرکت نیز بستگی دارد.

رتبه بندی شرکت های مهندسی مشاور به ترتیب اولویت بندی از بالا به پایین بین 1/2/3می باشد. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به ترتیب اولویت بندی از بالابه پایین بین اعداد 1 تا 5 قرارمی گیرند. بر اساس 11رشته بررسی خواهند شد که بهترین ان رتبه 1 را به خود اختصاص داده و پایین ترین آن به رتبه 5 نائل می یابد.

حرفه هایی که شامل رتبه بندی و درجه های متفاوت می باشند به صورت زیر است:

 • درجه بندی پیمانکاران
 • درجه بندی مشاوران
 • درجه بندی شرکت های انفورماتیک
 • درجه بندی شرکت های Epc
 • درجه بندی شرکت های انبوه سازی
5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سميرا بهاري
سميرا بهاري
1 سال قبل

سلام بايد حتما مهندس داخل شركت باشه ؟