ثبت شرکتاخبار و مقالاتثبت برندانتقال حق مالکیت برند

انتقال حق مالکیت برند

انتقال حق مالکیت برند بعد از صدور تصدیق نامه در یک درخواست اظهار نامه انتقال به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال است. بدین منظور می توانید ادامه مقاله زیر را مالعه کنید. هم اکنون مقاله ثبت برند را مطالعه کنید.

انتقال حق مالکیت برند

طبق ماده 122 آئین نامه اجرایی، انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن، باید با درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.

انتقال حق مالکیت برند

هزینه های دولتی انتقال برند

یکی از عوامل اساسی در انتقال حق مالکیت برند هزینه های مربوط به آن برای طرفین معامله است. در بند 9 جدول شماره 3 ضمیمه شماره 1آئین نامه اجرایی، این هزینه برای شخص حقیقی 50/000ریال و شخص حقوقی 100/000 ریال در نظر گرفته شده است.

انتقال تمامی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از طریق درخواست کتبی به مرجع ثبت اعلام خواهد شد.

ولی انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه، مستلزم اظهار نامه جداگانه از طرف منتقل الیه خواهدبود. (تبصره ماده 122 آئین نامه)

اصلاح اظهارنامه برند پس از انتقال برند

جهت انتقال حق مالکیت برند پس از پذیرفتن اظهارنامه ثبت علامت و انتشار آگهی مربوط به آن، هر گونه اصلاحی که به وسیله متقاضی درخود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد، مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است.

بیشتر بدانید ...
نام تجاری شرکتهای تضامنی

چنین اظهار نامه ای به ترتیب مقرر در قانون و آئین اجرایی، بررسی می گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، موضوع اصلاحی، آگهی خواهد شد.( ماده 123 آئین نامه)

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :