جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

مبلغ اسمی سهام

مبلغ اسمی سهام

در این متن برای توضیح مبلغ سهام اسمی مطالبی را به شما ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است در ادامه با مجتمع ثبتی پایش همراه باشید.

مبالغ اسمی سهام

به مبلغی که روی برگه سهام نوشته شده است مبلغ اسمی سهام گفته می شود.

مثلا شرکتی که در بدو تأسیس سهام 200 هزارتومانی صادر کرده است و جمعا با ۱۰۰ عدد سهام و تعدادی سهام‌دار، سرمایه‌ای معادل 100 میلیون تومان دارد. حال این شرکت پس از سال‌ها فعالیت و رونق کسب و کار خود به جایگاهی رسیده که ارزش واقعی هر سهام آن بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان و حتی معادل چند میلیون تومان است.

ماده ۱۵۸ در خصوص منابعی که از طریق آنها می توان مبلغ اسمی سهام جدید را پرداخت نمود در چهار بند بیان می دارد:

  1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
  2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
  3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
  4. تبدیل اوراق قرضه به سهام.

البته بدیهی است اگر مبلغ اسمی سهام جدید از مبلغ واقعی آنها کمتر باشد، خریداران بایستی مبلغ واقعی سهام را پرداخت نمایند.

بنابراین سهامداری که سهام جدید را خریداری می نماید. می تواند به چهار روش مندرج در ماده ۱۵۸ مبلغ اسمی سهام جدید را پرداخت نماید که ذیلا آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

مبلغ اسمی سهام

مبلغ اسمی سهام چیست ؟

در پاسخ به سوال منظور از مبلغ اسمی سهام چیست باید بگوییم از جمله اصطلاحاتی که در شرکت های سهامی خاص زیاد شنیده می شود مبلغ اسمی سهام گفته می شود. ارزش سهام و یا مبلغ اسمی سهام در حقیقت آن مبلغی می باشد که بر روی برگه سهام نوشنه شده است. این که مبلغ اسمی سهام چه اثراتی دارد و یا اینکه در چه زمانی استفاده می گردد.

پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

رایج ترین و آسان ترین روش پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهم می باشد بند ۱ ماده ۱۵۸) مثلاً اگر شخصی ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی خریداری نموده، مبلغ 100.000 ریال نقدأ به شرکت پرداخت نماید.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۸: «فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است، به عبارت دیگر در سهامی خاص می توان تمامی مبلغ سهام را به صورت غیر نقد پرداخت نمود. مثل اینکه بابت مبلغ اسمی سهام جدید ماشین آلات به شرکت واگذار نمود.

البته تبصره ۱ ماده ۱۵۸ در راستای بند ۲ ماده ۲۰ تنظیم شده است چون طبق بند ۲ ماده ۲۰ در شرکت سهامی خاص در بدو تأسیس تمام سرمایه می تواند غیر نقد باشد. لذا به طریق اولی افزایش سرمایه نیز می تواند تماما غير نقد باشد و این نظر مورد قبول برخی نیز قرار گرفته است.

در مقابل برخی با توجه به ظاهر بند ۴ ماده ۱۸۳ معتقدند که فقط قسمتی از مبلغ اسمی سهام جدید شرکت های سهامی خاص را می توان به صورت غیر نقد تأدیه کرد.

مجتمع ثبتی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

اگر اشخاص ثالثی از شرکت مطالبات نقدی حال شده داشته باشند می توان این مطالبات را به سهام جدید تبدیل نمود. (بند ۲ ماده ۱۵۸) مثل اینکه شخصی از شرکت 100.000 ریال طلبکار است در مقابل شرکت بابت پرداخت بدهی خود ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ارزش 100.000 ریال صادر و تسلیم می نماید.

لذا مطالبات مؤجل قابل تبدیل به سهام جدید نمی باشد و کلمه اشخاص در بند ۲ ماده ۱۵۸ مطلق بوده و شامل سهامداران فعلی نیز می باشد.

انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت طبق بند ۳ ماده ۱۵۸ مبلغ اسمی سهام جدید را می توان از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت نیز پرداخت نمود. در خصوص بند ۳ ماده ۱۵۸ نکات ذیل قابل اشاره است:

الف – از آنجا که طبق ماده ۹۰ تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است لذا این مقدار از سود را نمی توان بدون توافق سهامدار به سرمایه شرکت منتقل نمود ولی الباقی حتی بدون توافق صاحبان سهام قابل انتقال به سرمایه شرکت است.

ب- از آنجا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و از آنجا که این اندوخته طبق ماده ۱۴۰ اجباری است و میزان آن یک دهم سرمایه شرکت است. از آنجا که کسر کردن از سود خالص مازاد بر آن اختیاری است لذا به نظر می رسد که منظور از اندوخته در بند 3 ماده ۱۵۸ اندوخته اختیاری می باشد نه قانونی. (اجباری)

ج- یکی از طرق پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید، انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت است که این روش نیز از روش های متداول پرداخت می شود. در ماده ۱۶۰ به عواید حاصله اضافه ارزش سهام جدید اشاره شده است.

منظور از «اضافه ارزش سهم» چیست ؟

اگر ارزش واقعی سهام یک شرکت بیشتر از ارزش اسمی آنها باشد از آنجا که در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغ سهام جدید افزایش نمی یابد. در حالی که مبلغ واقعی آنها افزایش یافته است و از آنجا که این افزایش متعلق به صاحبان سهام قدیم است.

لذا خریداران جدید قیمت واقعی سهام را پرداخت می نمایند. مابه التفاوت قیمت واقعی و اسمی اضافه ارزش سهم دارد که شرکت می تواند اضافه ارزش سهم را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. به این سهام مسامحت سهام جایزه گفته می شود چون در ظاهر سهامداران سابق مبلغی بابت دریافت سهام جدید پرداخت نمی نمایند.

ماده ۱۶۰ مقرر می دارد:

«شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد با نقد) بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

البته به نظر می رسد اگر مبلغ واقعی سهام بیشتر از مبلغ اسمی باشد شرکت موظف است اضافه ارزش سهم را از خریداران دریافت نماید و در مقابل اگر ارزش اسمی کمتر از ارزش واقعی باشد بایستی نقصان ارزش سهم را به خریداران مسترد نماید.

در خصوص «اضافه ارزش سهم عبارتی تحت عنوان «صرف سهام » وجود دارد که طبق ماده ۱۵ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این اصطلاح اینگونه تعریف شده است: « مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد

بنابراین مصرف سهام به معنای نحوه مصرف اضافه ارزش سهام فروخته شده توسط شرکت می باشد.

تبدیل اوراق قرضه به سهام

تبدیل اوراق قرضه به سهام

این شیوه پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید با توجه به غیر شرعی اعلام شدن اوراق قرضه توسط شورای محترم نگهبان منتفی به انتفاء موضوع است و به نظر می رسد که با توجه به جایگزینی اوراق مشارکت به جای اوراق قرضه می توان در صورت تصویب شرکت اوراق مشارکت را به سهام تبدیل نمود و بند ۴ ماده ۱۱ اساسنامه نمونه شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز این امر را پیش بینی نموده است.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها