جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

انتقال مالکیت علامت تجاری

انتقال مالکیت علامت تجاری

برای انتقال مالکیت علامت تجاری بعد از ثبت علامت تجاری می توانید بر تخصص 12 ساله کارشناسان مجتمع ثبتی پایش تکیه زده و با مشاوره رایگان ان ها تمام امورتان را بهبود بخشید. در ادامه برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در مجتمع ثبتی و حقوقی پایش همراه باشید.

شرایط انتقال مالکیت علامت تجاری

مالک علامت تجاری مجاز به واگذاری علامت تجاری به سایر اشخاص بوده و یا میتواند علامت را به فرد دیگری منتقل کند به وی اجازه دهد از آن استفاده کند. اما تنها در صورتی که اجازه نامه مذکور در ایران ثبت شده باشد، آن اجازه نامه اعتبار قانونی پیدا می کند پس به ثبت رسیدن انتقال مالکیت علامت قبلا ثبت شده در سازمان ذیربط قبل از اقدام به هر گونه نقل و انتقالی ضروری می باشد.

مطابق قانون ، مالک علامت تجاری می تواند به دیگران اجازه دهد از علامت ثبت شده وی استفاده قانونی کنند. در چنین اجازه نامه بهره برداری به طور شفاف به صدور اجازه انحصاری یا عدم آن اشاره شده است. هم چنین قید شده که فرد اجاره کننده علامت، اجازه دارد آن علامت را به فرد دیگری اجاره دهد یا خیر. عدم تعیین انحصاری بودن بهره برداری از علامت در اجازه نامه، به منزله غیر انحصاری بودن کلیه مجوزهای بهره برداری ثبت شده می باشد.

مرجع ثبت ملزم می باشد که شرایط و قیودی را تدارک ببیند تا اجاره دهنده علامت تجاری قدرت کنترل و نظارت بر کیفیت محصولات یا خدمات ارائه شده توسط اجاره کننده علامت را داشته باشد. چنانچه این شرایط احراز نگردد، مجوز بهره برداری غیر قابل ثبت خواهد بود.

در ماده 140 ذکر شده چنانچه قرار باشد بخشی از کالا یا خدمات مرتبط با مضوع علامت ثبت شده، انتقال پیدا کند در دفتر ثبت علامت تجاری، کناره گیری مالک اولیه علامت ثبت می شود و در صورتی که بواسطه آن انتقال، طبقه یا طبقاتی به طور کامل از علامت ثبت شده، حذف شوند آنگاه شماره یا شماره های فرعی از 1 به آن طبقه یا تعداد طبقات اختصاص داده می شود و درصورت انتقال مرتبط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال دادن تمامی طبقه مربوطه، تخصیص شماره به روش بالا انجام می شود و شماره فرعی طبقه تنها به عنوان شماره فرعی طبقه قلمداد شده و در ادامه علامت ثبت شده، قید می شود.

تبصره1- در صورت انعکاس انتقال موضوع این ماده در دفتر متمم، لازم است که این کار با قید شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و شماره صفحه دفتر انجام شود.

تبصره 2- چنانچه بخشی از کالاها و خدمات موضوع علامت منتقل شوند، مدت اعتبار بخش منتقل شده به اندازه مدتی است که از اعتبار علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت باقی مانده است.

تبصره 3- چنانچه بخشی از کالاها و خدمات موضوع علامت منتقل شوند، فردی که گیرنده آن است تقاضا کند برای مدت الباقی از دوره اعتبار علامت ثبت شده، گواهی نامه صادر شود.

تبصره 4- در صورت عدم تمدید علامت ثبت شده در موعد از قبل مشخص شده، بخشی از کالاها یا خدماتی که قبل از مدت تمدید به شکل جزئی منتقل شده اند را می توان مجددا تمدید نمود.

پس از فوت مالک علامت تجاری، آن علامت به وراث وی منتقل می گردد. در هر صورت نام مالک جدید علامت طبق اظهارنامه به اطلاع اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد و اظهارنامه فوق باید به وضوح شامل موارد زیر باشد:

 1. شماره ثبت علامت تجارتی در ایران
 2. نام و محل سکونت و تابعیت مالک جدید
 3. نام و آدرس نماینده قانونی مالک جدید در ایران

مواردی از قبیل اسناد قانونی انتقال، وکالت نامه و تایید ثبت علامت در ایران پیوست اظهارنامه شود. پس از به ثبت رسیدن تغییرات و تصدیق ثبت علامت و ظهرنویسی آن ، این سند به مالک جدیدش برگردانده می شود.

شرایط انتقال مالکیت علامت تجاری
شرایط انتقال مالکیت علامت تجاری

مدارک انتقال مالکیت علامت تجاری به انضمام تقاضانامه

اصل آخرین گواهی نامه علامت که دارای اعتبار است، سند انتقال علامت که مالک قبلی علامت و مالک جدید آن را امضا کرده اند، در صورت وجود اسناد نمایندگی قانونی و قبض واریز هزینه ها

تبصره 1- مرجع ثبت تنها کسی را به عنوان مالک علامت می شناسد که علامت به نام وی ثبت شده باشد مگر اینکه انتقال صورت گرفته در دفتر ثبت شود.

تبصره 2- انتقال اجباری علامت بدین صورت انجام می شود که مطابق با مقررات این ماده، وراث کپی مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث را جهت ثبت ارائه می دهد.

مالک علامت طبق ماده 138 ملزم می باشد هر گونه تغییر مرتبط به اسم، آدرس، تابعیت و محل سکونت یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال آن و یا اعراض از علامت ثبت شده را به انضمام مدارک مورد نیاز برای ثبت در سابقه به شکل مکتوب به اطلاع مرجع ثبت برساند. مطابق با قوانین و مقررات مرتبط، این تغییرات انجام می شوند.

تبصره- در صورت ایجاد تغییرات بواسطه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده ، مالک علامت تقاضای اعمال آن تغییرات را در گواهی نامه علامت از مرجع ثبت نماید.

مراحل انتقال علامت تجاری ثبت شده

گام نخست جهت نقل و انتقال علامت تجاری، مراجعه به دفاتر رسمی برای تنظیم سند رسمی صلح است. گام بعدی مراجعه به اداره ثبت علائم تجاری پس از اخذ سند صلح می باشد. سپس مدارک زیر به انضمام تقاضای مکتوب انتقال علامت به دفتر اداره مالکیت صنعتی ارائه داده می شد تا پس از به ثبت رسیدن علامت، آگهی آن در روزنامه منتشر شود.

در قانون مزبور مقرر شده است که: چنانچه مالک علامت و استفاده کننده آن ، اجازه استفاده از علامت تجارتی را امضا کرده باشند، ،ثبت اجازه نامه مذکور در صورتی انجام می شود که مالک علامت یا نماینده قانونی وی یا استفاده کننده علامت به شکل مکتوب تقاضای ثبت کرده باشند.

مدارک لازم جهت انتقال علامت تجاری

مدارک لازم جهت انتقال علامت تجاری شامل موارد زیر می باشد:

الف) اشخاص حقیقی

 1. رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
 2. اصل سند صلح
 3. اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 4. رسید واریز هزینه انتقال

ب) اشخاص حقوقی

 1. شناسنامه و کارت ملی افراد دارای حق امضا
 2. اسکن روزنامه جدیدترین تغییرات اعضای هیئت مدیره و “دارندگان حق امضا”
 3. اصل سند صلح
 4. اصل گواهی ثبت علامت تجاری
 5. رسید واریز هزینه انتقال

نکات ثبت انتقال علامت تجاری

تقاضانامه مکتوب ثبت انتقال باید حاوی موارد زیر باشد:

 1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
 2. نام و آدرس و تابعیت (مالک جدید) یا درصورت وجود نام و آدرس نماینده قانونی وی
 3. ذکر کالا و خدماتی که انتقال علامت درباره آنها به شکل جزئی انجام شده است.

از جمله مواردی که باید پیوست اظهارنامه شود به سند انتقال و وکالتنامه(در صورت وجود وکیل)و تصدیق ثبت علامت در ایران می توان اشاره کرد.

تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید، به مالک آن بازگردانده می شود. درصورتی که انتقال، اعطا، اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه قبل از مدت زمان مقرر برای بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده، در ایران صورت نگرفته باشد. اصل یا کپی و صدق سند مربوطه حاوی شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران که مورد تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد، کافی است تا به عنوان ثبت تغییرات مذکور در ایران تلقی گردد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها