بایگانی نویسنده: کارشناس حقوقی(مینو یاوری)

آخرین مهلت برای ارسال اظهارنامه ارزش افزوده بدون جریمه مالیاتی

براساس تصمیم گیری های انجام شده در واحد سازمان امور مالیاتی کشور زمان ارائه اظهارنامه [...]

ثبت شرکت قفسه های فروشگاهی و قفسه بندی انبار

ثبت شرکت برای اعتبار بخشیدن به انوع کسب و کارها یکی از الزامات تلقی می [...]

ثبت شرکت صاعقه گیر، شیلدینگ و ارتینگ

شرکت هایی با موضوع فعالیت ارائه تجهیزات صاعقه گیر، شیلدینگ و ارتینگ برای ورود محصول [...]