جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ابطال گواهی ثبت اختراع

ابطال گواهی ثبت اختراع

ابطال گواهی ثبت اختراع را با هم گام به گام مرور خواهیم کرد و هر آن چه بایدها و نبایدها را به زبانی ساده توضیح می دهیم. طبق ماده 18 قانون جدید التصویب، هر ذینفع می تواند ابطال گواهی نامه ثبت اختراع را از دادگاه درخواست کند.

ابطال گواهی ثبت اختراع

در موارد زیر گواهی نامه اختراع قابل ابطال است:

  • پدیده ای که به ثبت رسیده است اختراع نیست وبا مفاد ماده1 قانون ثبت اختراعات انطباق ندارد. یعنی پدیده مزبور نتیجه فکر فرد یا افرادی نیست که برای اولین بار، فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه کند ویا پدیده ای که به عنوان اختراع به ثبت رسیده است، مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری،وصنعت و امثال آن حل نخواهد کرد.
  • پدیده ثبت شده به عنوان اختراع، حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی نیست.
  • پدیده ثبت شده به عنوان اختراع، طبق ماده 4قانون ثبت اختراعات، جزء یکی از موارد هفت گانه ای است که از قلمرو حمایت از اختراع خارج است.
  • اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی ،فاقد شرایط صدر ماده 6قانون بوده است. یعنی به طور مثال، موضوعی را که حمایت از آن درخواست شده است، مشخص نیست یا دارای توصیف یا ادعای معینی نیست و امثال آن که در صدر ماده 6 قانون شرط شده است.
  • ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا نبوده، یا با توصیف کافی و لازم همراه نبوده است تا برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط، واضح و کامل بوده باشد یا فاقد حداقل یک روش اجرایی برای موضوع اختراع بوده است.
  • تسلیم کننده اظهارنامه و دارنده ورقه اختراع، مخترع یاقائم مقام قانونی مخترع نبوده است.

ابطال گواهی ثبت اختراع

مدارک لازم جهت ابطال ثبت اختراع

طبق ماده 61 آئین نامه، دادخواست ابطال گواهی نامه اختراع،باید همراه با مدارک زیرباشد.

یک-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال

دو- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به طرح مذکور در جدول هزینه ها که برای شخص حقیقی مبلغ 30000000 ریال و برای شخص حقوقی 45/000/000 ریال و معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده مطابق نرخ رسمی برای بیگانگان که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تعیین شده است.

سه- وکالتنامه،در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .تکلیف مذکور در بند 2ماده 61 آئین نامه مبنی برپرداخت مبلغی به عنوان ودیعه و پیوست رسید. آن به دادخواست ابطال از طرف خواهان، که محل اشکال و ایراد است؛ زیرا با توجه به ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مربوط به شرایط دادخواست است، ملاحظه می شود. که دادخواست تقدیمی به دادگاه باید در روی برگه های مخصوص نوشته شود. حاوی نکات هفت گانه ای باشد که در این ماده پیش بینی شده است. طبق بند 3ماده مذکور خواسته دعوی و بهای آن باید معین باشد. مگر آن که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده ویا خواسته دعوی، مالی نباشد.

برای شروع رسیدگی به دعوی، علاوه برکامل بودن دادخواست به شرحی که در ماده 51 قانون آئین دادرسی آمده است. اگر دعوا مالی باشد. باید معادل دو درصد ارزش خواسته بابت هزینه دادرسی تمبر به دادخواست الصاق و یا نقش تمبر در نسخه اول دادخواست منقوش گردد. اگر دعوی غیرمالی باشد. هزینه دادرسی مبلغی ثابت است که باید به نسخه اول دادخواست تمبر الصاق یا نقش تمبر نقش گردد.

دادخواست ابطال ثبت اختراع

بنابراین برای شروع رسیدگی به دادخواست، در قانون آئین دادرسی مدنی، تودیع وجه دیگری پیش بینی نشده است. فقط در ماده 319 قانون آئین دادرسی مدنی، که مربوط به دادرسی موقت است. دادگاه مکلف گردیده است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود. از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید که پس از تقدیم دادخواست و در جریان رسیدگی و قبل از صدور دستور موقت، دادگاه اقدام به اخذ تامین مناسب با موضوع دعوی و دلایل خواهان، از وی خواهد کرد. صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین مزبور و تودیع خسارت احتمالی معین شده از طرف دادگاه ،خواهد بود.

بنابراین تودیع مبالغ مذکور در ماده61 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، وجهه قانونی ندارد و به فرض لزوم تودیع وجهی در زمینه دعوی ابطال گواهی نامه اختراع، نیاز به وضع قانون دارد. درماده 59 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب 1386 نیز قید شده است. که نحوه رسیدگی شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی تهران، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

با این ترتیب تکلیف مذکور در ماده61 آئین نامه اشاره شده در اقامه دعوی و تقدیم دادخواست برای خواهان، غیرقانونی است و باید حذف شود.

طبق قسمت اخیرماده18 قانون ثبت اختراعات جدید التوصیب، هرگونه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعایهای مربوط به گواهی نامه اختراع، که باطل شده باشد. از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود. رای نهایی دادگاه به اداره ثبت مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد. که اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر خواهد کرد.

طبق ماده 62آئین نامه اجرایی قانون مزبور، آگهی پیش بینی شده در ماده18قانون، شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

با توجه به این که دعوی ابطال گواهی نامه اختراع، دعوای غیرمالی است. رای دادگاه بدوی طبق بند ب ماده 331 ق.آ.د.م قابل تجدید نظر خواهی است چون رای نهایی به رائی اطلاق می شود. که در مرحله فرجام تائید شده باشد. شاید با وجود حکم ماده 368 ق.آ.د.م. و محدودیت فرجام خواهی، بتوان گفت، حکم ابطال گواهی نامه اختراع قابل فرجام خواهی نیز باشد. هر چند پذیرفتن این نظر چندان آسان نخواهد بود.

مجتمع ثبتی پایش برای ابطال گواهی ثبت اختراع بهترین راه را پیش روی شما خواهد گذاشت و راهنمای تخصصی شما خواهد بود. برای بهره مندی از تچارب کارشناسان با شماره های مجتمع تماس بگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها