جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره از اصلیی ترین مواردی است که شرکت ها بعد از ثبت هر ساله ممکن است داشته باشند. از طرف دیگر ارکان تصمیم گیری در شرکت ها در قانون تجارت ذکر شده است. بر اساس قانون تجارت تصمیم گیری تا جایی که بر خلاف قانون نباشد در اساسنامه شرکت تعیین می گردد.

به غیر از مواردی که بر اساس قانون تجارت تصمیم گیری و اقدام درباره آن ها در صلاحیت مجمع های عمومی سهامداران می باشد. هیات مدیره شرکت دربردارنده همه اختیارات لازم ومورد نیاز برای اداره کارهای شرکت می باشد.

در همان ابتدای تاسیس شرکت هیات مدیره از میان اعضای همان شرکت انتخاب می گردد. که مسئولیت اداره نمودن شرکت را عهده دار هستند. در هر کدام یک ازشرکت های تجاری تعداد اعضای هیات مدیره برای ثبت تغییرات شرکت ها با دیگری تفاوت دارد. به عنوان مثال حداقل تعداد اعضای هیات مدیره درشرکت های سهامی خاص 3 نفر می باشد ولی در شرکت های با مسئولیت محدود حداقل تعداد اعضای هیات مدیره 2 نفر می باشد.

انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت

هر کدام یک از اشخاص هیات مدیره نمایندگانی می باشند که از جانب شرکت نمایندگی دارند. که در کارهای جاری شرکت اقدامات لازم را انجام می دهند.

عالی ترین رکن اجرایی شرکت هیات مدیره می باشد. تصمیم گیری درباره مسئله های جاری و نمایندگی های رسمی و قانونی شرکت در حیطه اختیارات اساسنامه و مقررات را عهده دار است.
هیئت مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند. حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

از جمله وظیفه های اصلی هیات مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر کارهای او می باشد.

از جمله رکن های اصلی شرکت های تجاری انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت می باشد که همه مسئولیت های قانونی شرکت را عهده دار هستند.

بنابراین باید در شرکت ها اعضای هیات مدیره انخاب شوند و سمت های آن ها معین گردد و بعد از آن مشخص گردد که در شرکت حق امضا با چه کسی و یا با چه کسانی است.

شرایط انتخاب عضو هیات مدیره

بر اساس ماده 111 قانون اصلاح قانون تجارت اشخاصی که نمی توانند سمت عضویت در هیات مدیره را بپذیرند به شرح ذیل می باشند :

ورشکستگان و افرادی که حکم ورشکستگی شان صادر شده است.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت :

اشخاصی که به دلیل مرتکب شدن به جنایت با هر کدام یک از جرم هایی که در ذیل ذکر شده است و مطابق قانون از حقوق اجتماعی محروم شده اند:

  • سرقت
  • خیانت در امانت
  • کلاهبرداری
  • جنایت هایی  که به سبب قانون در حکم خیانت در امانت کلاهبرداری شناخته شده است
  • اختلاس
  • تدلیس
  • تصرف غیر قانونی در اموال.

نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره

وظایف هیات مدیره

طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس شرکت تسلیم نماید.

بر اساس ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره باید هر 6 ماه یکبار (حداقل) خلاصه صورت دارایی و بدهی های شرکت را تنظیم کند و به بازرس شرکت ارائه نماید. هیات مدیره باید بعد از به پایان رسیدن سال مالی شرکت، مجمع عمومی سالیانه شرکت را جهت تصویب ترازنامه و حساب ضرر و منفعت دعوت نماید.

ساختار هیات مدیره چیست ؟

در هیات مدیره ساختار بدین صورت که هر شرکت توسط اشخاصی اداره می گردد که قانون عنوان هیات مدیره را به آن ها اعطا نموده است. اشخاص این هیات مدیره هر کدام یک نماینده شرکت می باشند یعنی از جانب شرکت نمایندگی دارند که در کارهای جاری شرکت اقدام کنند.

اصل هر شرکت، ضرر و منفعت آن منوط به وضعیت اشخاص هیات مدیره شرکت است.

چنانچه اشخاص بدون هیچ غرضی باشند به شرکای شرکت منفعت زیادی می رسانند ولیدر صورتی که هر کدام یک ار مدیران متوجه بشوند که ادامه شرکت ضرر دارد به شرکا اطلاع رسانی می گردد و انحلال شرکت را از مجمع عمومی درخواست می کنند. زیرا مدیران شرکت ها در برابر عده ای ازشرکای گوناگون قرار دارند و باید منفعت های آن ها را حفظ کنند.

انتخاب اعضای هیئت مدیره قانون تجارت

هیات مدیره از اعضایی انتخاب و یا انتصاب شده است که تصمیم گیری های بزرگ شرکت را عهده دار می باشند.

در شرکت های سهامی خاص اعضای هیات مدیره از میان سهامداران انتخاب می شوند و مطابق مقررات و قوانین تصویب شده مدیران شرکت های سهامی را نمی توان از خارج از سهامداران انتحاب کرد. مدیران شرکت های سهامی قابل عزل هستند.

نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره

نام شرکت ………………………………

شماره ثبت شرکت ……………………

سرمایه ثبت شده …………………..……

شناسه ملی ………………………………

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات قید شده در ذیل گرفته شد:

الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… در جایگاه رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….در جایگاه نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….در جایگاه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی جایگاه خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د : به خانم /آقای ……………..……… یکی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء پای دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره در مورد تعیین جایگاه و صاحبان امضاء مجازدر شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………

شماره ثبت شرکت : ……………………

سرمایه ثبت شده : …………………..……

شناسه ملی : ………………………………

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات قید شده در ذیل گرفته شد:

الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… در جایگاه رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….در جایگاه نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….در جایگاه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی جایگاه خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د : به خانم /آقای ……………..……… یکی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء پای دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………

فرم صورتجلسه هیئت مدیره

بسمه تعالی

نام شرکت……………………………………….. شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده…………………….. ریال  در تاریخ ……………… ساعت ………..  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

1ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان…………………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

به خانم / آقای ……………………. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

1ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

2ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

3ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

4ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت………………………………………..شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده…………………….. ریال در تاریخ ……………… ساعت ……….. جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور تمامی اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین جایگاه و تعیین دارندگان حق امضاء تصمیم گیری به عمل آمد.

1ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. در جایگاه رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. در جایگاه نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. در جایگاه مدیر عامل شرکت انتخاب

تمامی اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان………………………………….. همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی جایگاه خود اعلام میکنیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ……………………. یکی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه در حین مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

1ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

2ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

3ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

4ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای ……………………به شماره ملی  ……………………….. با واگذاری …………….…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی ……………..  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ ……………………   ۲ ـ ……………………   ۳ـ ……………………    ۴ ـ  ……………………

امضاء خریدار امضاء فروشنده

امیدواریم مجتمع ثبتی پایش اطلاعات مربوطه برای شما مفید بوده باشد. اطلاعات بیشتر برای ثبت تغییرات و تنظیم صورتجلسه و ثبت آن، مشاوره رایگان ما را دریافت نمایید.

3.7/5 - (4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هادی
هادی
7 ماه قبل

سلام، وقت شما بخیر و شادی. خیلی ممنون بابت اطلاعات مفیدی که ارایه دادید. برای تهیه گزارش جلسه هیات مدیره ، خیلی مفید بود. مجددا ممنون و سپاسگزارم. 🙂

شماره موبایل
9355399909