جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ثبت شرکت در قشم

ثبت شرکت در قشم

کارشناسان مجتمع ثبتی پایش آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه ثبت شرکت در قشم می باشند، همراه ما باشید تا درباره ثبت شرکت در قشم بیشتر بدانیم.

ثبت شرکت در قشم چیست ؟

شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در قشم با زمینه فعالیت بازرگانی من جمله فعالیت در زمینه ترخیص کالا، واردات و صادرات و حق العمل کاری با برخورداری از مزیت ۱۵ سال معافیت مالیاتی به شرط آنکه محل کار آنها در محدوده جزیره قشم باشد می توانند برای ثبت شرکت خود با در دست داشتن مدارک ذیل اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در فشم

اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ از اظهارنامه شرکت.
 2. دو جلد از اساسنامه شرکت.
 3. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
 4. دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب.
 5. رونوشت شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره،سهامداران و بازرسین.
 6. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(در صورتی که آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.)
 9. ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد.)
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت.
 11. ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 12. امضاء وکالتنامه.
 13. ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 14. در صورتی که اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی.
 15. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی باشد رونوشت برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه.
 16. ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز.

ثبت شرکت در قشم

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو رونوشت اساسنامه ی شرکت.
 2. دو رونوشت اظهارنامه.
 3. دو رونوشت صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین.
 4. دو رووشت صورتجلسه ی هیات مدیره.
 5. اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده.
 6. رونوشت شناسنامه ی مدیران(برای اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است.)
 7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت.
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود.
 2. دو برگ شرکت نامه.
 3. دو رونوشت از اساسنامه.
 4. دو رونوشت صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره.
 5. رونوشت شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود.)
 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه.
 2. دو برگ شرکت نامه.
 3. دو رونوشت از اساسنامه.
 4. رونوشت شناسنامه ی شرکا.
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 1. صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت در 4 نسخه.
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی در 4 نسخه.
 3. حدعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه.
 4. درخواست کتبی ثبت در 4 نسخه.
 5. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون در 4 نسخه.
 6. رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه در 4 نسخه.
 7. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در 4 نسخه.
 8. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه در 4 نسخه.
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه در 4 نسخه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. یک رونوشت مصدق از اساسنامه.
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه.
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44.
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی

 1. یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. یک رونوشت مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 1. یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. یک رونوشت مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

زمان و هزینه ثبت شرکت در قشم

بعد از تکمیل مدارک توسط متقاضی ثبت شرکت و ارسال آن به اداره ثبت شرکتهای قشم عموما ظرف مدت 30روز کاری ثبت شرکت شما به پایان میرسد و جهت دریافت آگهی تاسیس شرکت نام برده میتوانید به اداره مربوطه مراجعه نمایید.

مراحل ثبت شرکت در قشم

ثبت شرکت توسط متقاضی

در ابتدا باید شرح موضوع فعالیت خود را مشخص کرده و اوراق شرکت را بر اساس اطلاعات اولیه شرکت کامل نمایید توجه داشته باشید برای تنظیم این اوراق باید از اشخاص با تجربه راهنمایی بگیرید.

در مرحله ی بعد نوبت به آن می رسد که از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها اقدام به وارد نمودن اطلاعات و ثبت سامانه کرده و کلیه مراحل این سامانه را با دقت و به صورت صحیح کامل و پر نمایید. توجه داشته باشید با انتخاب گزینه تایید نهایی امکان ویرایش وجود ندارد.

بعد از ثبت شرکت باید برای تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیات قشم و همچنین دفاتر تجاری قانونی اقدام نماید.

ثبت شرکت توسط مجتمع ثبتی و حقوقی پایش

در ابتدا کارشناسان مجتمع ثبتی و حقوقی پایش مشاوره ای کار آمد در زمینه ی پرونده به شما متقاضیان ارائه می نماید.

بعد از تکمیل و تحویل مدارک از جانب موکل ، مشاوران موضوع فعالیت شرکت شمارا به صورت کاملا تخصصی طراحی وتنظیم و تدوین می نماید.

مرحله ی بعد نوبت به ثبت سامانه ای شرکت از طریق سامانه ثبت شرکتها می رسد کارشناسان مجرب و متخصص بخش اداری ما اطلاعات درخواستی در سامانه را وارد کرده و اوراق اساسی شرکت (اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، متن صورتجلسه) را تنظیم می نمایند.

بعد از تایید نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت وکلای ما روند ثبتی پرونده شما را در اداره مربوطه پیگیری می نمایند و بعد از گذشت 10 الی 15 روز کاری آگهی تاسیس شرکت انتشار می یابد و شما می توانید به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز کنید.

قابل ذکر است که در صورت روبرو شدن با هر سوال و موردی می توانید با مجتمع ثبتی پایش تماس بگیرید و از راهنمایی های مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهرانگیز هادی
مهرانگیز هادی
1 سال قبل

سلام برای ثبت باید حضوری برم اداره ثبت شرکت ها؟

سميرا احمديان
سميرا احمديان
1 سال قبل

آيل براي ثبت شركت از آدرس بازديد داره ؟